พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

อย. ลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานผลิตเครื่องสำอาง จ.ปทุมธานี

วันที่ 4 มิ.ย. 2561 เวลา 13:57 น.

Views

นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านสนับสนุนงานบริการสุขภาพ และนพ.วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา รวมถึงนพ.ณรงค์ ตั้งตรง-ไพโรจน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี  ลงพื้นที่ตรวจโรงงานผลิตเครื่องสำอาง ณ บริษัท ปฐวิน จำกัด อ.สามโคก จ.ปทุมธานี ซึ่งเป็นผู้ผลิต และรับจ้างผลิตเครื่องสำอางหลายประเภท ผลการตรวจพบว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานเบื้องต้น ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขในการผลิต หรือนำเข้าเครื่องสำอาง พ.ศ. 2561

ด้านนพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระบุว่า กระทรวงสาธารณสุข ให้ความสำคัญกับงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภค และขณะนี้ได้มอบนโยบายให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด ลงพื้นที่ตรวจโรงงานเครื่องสำอางทั่วประเทศอย่างเข้มงวด ให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือน

ส่วนผู้ผลิตเครื่องสำอางในประเทศรายใหม่ ต้องได้รับการตรวจสถานที่ จาก อย. หรือ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในเขตพื้นที่ตั้งของสถานที่ผลิต ก่อนการอนุญาตจดแจ้งผลิตเครื่องสำอางให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน นับจากวันที่ยื่นคำขอ พร้อมย้ำให้โรงงานเครื่องสำอางทั่วประเทศปฏิบัติให้ถูกต้องตามประกาศฯ ฉบับใหม่ หากฝ่าฝืนไม่ดำเนินการตามประกาศฯ อย. จะเพิกถอนใบรับจดแจ้ง รวมทั้งมีโทษจำคุก 1 ปี และปรับไม่เกิน 100,000 บาท

ทั้งนี้อย. ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพ เร่งตรวจสอบสถานที่ผลิต โดยเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี ตรวจสอบสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีความเสี่ยงไปครบถ้วนแล้ว และจะดำเนินการต่อเนื่องในการตรวจสอบสถานที่ผลิตเครื่องสำอางกว่า 1,000 แห่งให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือน พร้อมขอให้ผู้ประกอบการดำเนินการให้เป็นไปตามประกาศฯ หากประสงค์จะยกเลิกการผลิตหรือนำเข้าเครื่องสำอาง  ให้มาแจ้งยกเลิกหรือแก้ไขให้ถูกต้องโดยเร็ว ถ้าตรวจพบในภายหลังว่า ไม่ได้นำเข้า หรือผลิตตามที่จดแจ้งไว้ อย.จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

Tag : อย. โรงงานผลิตเครื่องสำอาง