คอลัมน์หมายเลข 7 : เอกชนอุทิศที่ดินสร้างสนามฟุตซอลบึงบา

วันที่ 4 มิ.ย. 2561 เวลา 11:21 น.

Views

ประเด็นปัญหาที่นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส ในฐานะผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาคประชาชน ตรวจพบและฝากข้อคิดให้ท้องถิ่น เหตุใดทางออกต้องอุทิศที่ดินเท่านั้น อ้างอิงมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2550 มีแนวทางปฏิบัติกรณีที่ทางราชการขอให้ราษฎรอุทิศที่ดินให้  

ขณะที่นายก อบต.บึงบา ชี้แจง ขอไปหลายที่ ไม่เกี่ยวกับอาศัยในหมู่บ้านดังกล่าว ทั้งนี้เข้าใจว่ามีเพียงเอกสารยินยอมจากเอกชนให้ก่อสร้างได้ก็น่าจะเพียงพอ คอลัมน์หมายเลข 7 ลงพื้นที่ตรวจสอบเรื่องนี้ครั้งแรกเดือนกุมภาพันธ์ ขณะนั้นอยู่ระหว่างการก่อสร้าง หลังออกอากาศไป 3 ตอน ล่าสุดได้รับการประสานว่า เอกชนอุทิศที่ดินบริเวณก่อสร้างสนามฟุตซอล จำนวน 2 งาน 7 ตารางวา ให้ อบต.บึงบาแล้วแต่ยังไม่สมบูรณ์

นอกจากนี้ยังพบว่า คณะกรรมการตรวจการจ้างไม่สามารถตรวจรับสนามฟุตซอลได้ ทั้งที่สิ้นสุดสัญญาก่อสร้างตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคมและยังไม่มีการเบิกจ่ายเงินค่าจ้าง

การทำสัญญาไปก่อน  ทั้งที่ยังไม่โอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน ผิดระเบียบราชการหรือไม่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะขยายผลตรวจสอบต่อไป...

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7