คอลัมน์หมายเลข 7 : ตรวจโรงเรียนใช้งบผิดวัตถุประสงค์ ตอนที่ 1

วันที่ 5 มิ.ย. 2561 เวลา 11:23 น.

Views

คอลัมน์หมายเลข 7 วันนี้ขยายผลร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. มีอุทาหรณ์เตือนใจผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ เกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณ

คอลัมน์หมายเลข 7 ลงพื้นที่สัปดาห์ที่แล้ว ร่วมกับผู้ช่วยเลขาธิการ ป.ป.ช.ภาค 6 และ ป.ป.ช.จังหวัดตาก ตรวจสอบการซื้อรถยนต์ของโรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก โดย ป.ป.ช.จังหวัดตาก ขยายผลเรื่องนี้ตั้งแต่ปลายปีที่แล้วตามที่ได้รับร้องเรียน พบหลักฐานการซื้อรถยนต์คันใหม่ของโรงเรียนไม่ได้ปฏิบัติตามระเบียบราชการ

นายขวัญชัย นันต๊ะ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม ชี้แจงว่า โรงเรียนมีรถยนต์เพียงคันเดียว แต่เสียเพราะใช้มานาน 20 ปี ค่าซ่อมแพงจึงซื้อคันใหม่ แต่ไม่มีเงินจึงซื้อเงินผ่อนใช้ชื่อครูของโรงเรียนเป็นผู้ซื้อ เพื่อรับสิทธิ์ลดหย่อนภาษีรถยนต์คันแรกจึงนำค่าสนับสนุนเรียนคอมพิวเตอร์ ที่ผู้ปกครองนักเรียน 500 คน บริจาคให้คนๆ ละ 500 บาท เริ่มตั้งแต่ปี 2551 ปัจจุบันมียอดเงินส่วนนี้เหลือ 266,000 บาท

รถยนต์คันนี้ซื้อปี 2555 ผ่อนชำระ 50 งวดๆ ละ 10,466 บาท รวมเป็นเงิน 523,300 บาท หลังครบ 5 ปีแล้ว ครูทัสกรโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์คันนี้ให้โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคมแล้ว

นอกจากนี้ตรวจสอบจากเอกสารยังพบว่า การซื้อรถยนต์คันดังกล่าวไม่ได้ปฏิบัติตามระเบียบพัสดุ 

ป.ป.ช.จะต้องดำเนินการ เกี่ยวกับการจัดซื้อรถยนต์ของโรงเรียนแม่จะเราวิทยาคมอย่างไรติดตามได้วันพรุ่งนี้

FB คอลัมน์หมายเลข 7

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7