พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

ม.เกษตรศาสตร์ สร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ เพิ่มทางเลือกให้นักเรียน ม.6 ในรอบแอดมิชชั่น

วันที่ 6 มิ.ย. 2561 เวลา 07:22 น.

Views

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ เปิด "หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" เพิ่มทางเลือกให้นักเรียน ม.6 ในรอบแอดมิชชั่น

ภายหลังจากที่เด็กนักเรียน ม.6 ได้รับทราบการประกาศผล TCAS รอบที่ 3/2 กันไปเรียบร้อยแล้วเมื่อวานนี้ ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน หลักสูตรใหม่ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เปิดขึ้นเพื่อรองรับนักเรียน ม.6 หรือ เทียบเท่า ปวช. ปวส. ที่กำลังหาที่เรียนต่อในระดับอุดมศึกษา โดยจะต้องเรียน 4 ปี ให้ครบ 120 หน่วย

สำหรับนักเรียน ม.6 ปวช. ปวส. ที่สนใจเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ยื่นคะแนนสมัครได้ในระบบ TCAS รอบ 4 หรือแอดมิชชัน ในวันที่ 12-16 มิถุนายนนี้ ปีนี้รับ 40 คน และ TCAS รอบ 5 รับตรงอิสระ วันที่ 5-12 กรกฎาคม

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ยังเปิดรับสมัครกลุ่มผู้สูงวัยและประชาชนทั่วไป ที่ต้องการเรียนเพิ่มเติมความรู้ เกี่ยวกับด้านการเกษตร ประมง และสิ่งแวดล้อม โดยกลุ่มนี้จะต้องเรียน 1 ภาคการศึกษา หรือ 4 เดือน จำนวน 20 หน่วยกิต และจะได้รับประกาศนียบัตร ผู้ที่สนใจสมัครผ่านระบบออนไลน์ วันที่ 10 มิถุนายน-31 กรกฎาคม 2561 จำนวน 300 คน หลักสูตรนี้ยังเปิดกว้างให้ส่วนผู้ที่จบปริญญาตรี และต้องการเรียนปริญญาตรีใบที่ 2 ก็เทียบโอนหน่วยกิตได้

Tag : สนามข่าว 7 สี บัณฑิตพันธุ์ใหม่ บัณฑิตพันธุ์ใหม่ ม เกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ม เกษตร เปิดหลักสูตรใหม่ หลักสูตรใหม่ ม เกษตร วิทยาศาสตรบัณฑิต