คอลัมน์หมายเลข 7 : ตรวจโรงเรียนใช้งบผิดวัตถุประสงค์ ตอนที่ 2

วันที่ 6 มิ.ย. 2561 เวลา 11:20 น.

Views

คอลัมน์หมายเลข 7 ลงพื้นที่ร่วมกับ นายชาตรี ทองสาริ ผู้ช่วยเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. ภาค 6 พร้อมทีมงาน ป.ป.ช.จังหวัดตาก เพื่อรับฟังข้อมูลเพิ่มเติมจาก นายขวัญชัย นันต๊ะ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก เกี่ยวกับการซื้อรถยนต์ของโรงเรียนในปี 2555 ราคา 525,300 บาท ใช้วิธีผ่อนชำระ 50 งวดๆ ละ 10,466 บาท โดยขยายผลจากข้อมูลที่ ป.ป.ช.จังหวัดตาก ได้รับร้องเรียนปีที่แล้วว่าโรงเรียนนำเงินที่ผู้ปกครอง 500 คน บริจาคให้คนละ 500 บาท ตั้งแต่ปี 2551 เพื่อสนับสนุนค่าเรียนคอมพิวเตอร์ แต่นำไปซื้อรถยนต์โดยไม่ได้ปฏิบัติตามระเบียบพัสดุ โดยใช้ชื่อครูเป็นผู้ซื้อ

การเก็บรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมครั้งนี้ ถือเป็นขั้นตอนการแสวงหาข้อเท็จจริง เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาตัดสินใจว่าจะเสนอ ป.ป.ช.ตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวน หรือไม่

ขณะที่ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม ยอมรับแม้ทำผิดแต่มีเจตนาดี ต้องการให้โรงเรียนมีรถยนต์ใช้งาน เนื่องจากรถยนต์คันเก่าใช้มานาน 20 ปี ค่าซ่อมแพงไม่คุ้มค่า จึงตัดสินใจซื้อรถยนต์คันใหม่ และเมื่อครบ 5 ปี ได้โอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ให้โรงเรียนแล้ว..

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7