คอลัมน์หมายเลข 7 ตรวจศูนย์กีฬาใช้งานไม่คุ้มค่า จ.ตาก ตอนที่ 1

วันที่ 7 มิ.ย. 2561 เวลา 11:20 น.

Views

ผู้อำนวยการ ป.ป.ช.จังหวัดตาก ได้รับข้อมูลนี้ปีที่แล้ว จึงลงพื้นที่ขยายผล พบว่าอาคารอเนกประสงค์ ลานกีฬาและสวนสาธารณะในโครงการนี้ พื้นที่กว่า 56 ไร่ หมู่ที่ 10 ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ใช้งานไม่คุ้มค่าตามที่ชาวบ้านร้องเรียน เนื่องจากถูกล้อมรั้วปิดกั้น และบางส่วนสร้างเป็นที่พักคนงาน
              
จากนั้นผู้ช่วยเลขาธิการ ป.ป.ช.ภาค 6 พร้อมคอลัมน์หมายเลข 7 จึงลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการนี้สัปดาห์ที่แล้ว ขยายผลร่วมกับ ป.ป.ช.จังหวัดตาก โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้แจงข้อเท็จจริง และร่วมกันหาทางออกวิธีแก้ไขปัญหา
             
ศูนย์กีฬาและสวนสาธารณะแห่งนี้ เทศบาลนครแม่สอดได้การสนับสนุนจากรัฐบาลขณะนั้น ให้งบประมาณ 25 ล้านบาท ผ่านจังหวัดตาก โดยให้อำเภอแม่สอดทำสัญญาจ้างเอกชนก่อสร้าง วันที่ 12 เมษายน 2553 สิ้นสุดสัญญา 7 มกราคม 2554
              
โครงการนี้หลังก่อสร้างเสร็จ  อำเภอแม่สอดมอบให้เทศบาลนครแม่สอดดูแล แต่ใช้งานได้ไม่เต็มที่ เนื่องจากสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย หรือ กศน.อำเภอแม่สอด ล้อมรั้วลวดหนามอ้างสิทธิ์ขออนุญาตใช้พื้นที่แล้ว จากนั้นเทศบาลจึงเปลี่ยนเป็นรั้วปูน 
              
สำหรับที่สาธารณะแปลงนี้ รวมกว่า 200 ไร่ เดิมเป็นที่เลี้ยงสัตว์มี 10 หน่วยงานขออนุญาตใช้ รวมทั้งเทศบาลนครแม่สอด แต่ทุกหน่วยงานขออนุญาตยังไม่สมบูรณ์ จึงต้องขออนุญาตใหม่ให้ถูกต้อง
              
วันพรุ่งนี้ติดตามวิธีแก้ไขปัญหา ให้ศูนย์กีฬาและสวนสาธารณะแห่งนี้กลับมาใช้งานได้อย่างคุ้มค่าเงินแผ่นดินที่จ่ายไปแล้ว 25 ล้านบาท

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7