คอลัมน์หมายเลข 7 : ตรวจศูนย์กีฬาใช้งานไม่คุ้มค่า จ.ตาก ตอนที่ 2

วันที่ 8 มิ.ย. 2561 เวลา 11:22 น.

Views

อาคารอเนกประสงค์ ลานกีฬาและสวนสาธารณะที่เห็นนี้ ก่อสร้างบนพื้นที่กว่า 56 ไร่ หมู่ 10 ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ชาวบ้านร้องเรียนสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช.จังหวัดตาก ตั้งแต่ปีที่แล้ว ว่าใช้งานไม่คุ้มค่าเงินแผ่นดิน 25 ล้านบาท ถูกล้อมรั้วปิดกั้น บางส่วนสร้างเป็นที่พักคนงาน โดย ป.ป.ช. ขยายผลพบข้อสังเกตคุณสมบัติเอกชนที่ได้รับว่าจ้างให้ก่อสร้างโครงการนี้ 

จากข้อร้องเรียนนี้ ป.ป.ช.จังหวัดตาก จึงลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูล ล่าสุด ป.ป.ช. มีมติตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนโครงการนี้แล้ว

ศูนย์กีฬาและสวนสาธารณะแห่งนี้ รัฐบาลขณะนั้นให้งบ 25 ล้านบาท ผ่านจังหวัดตาก โดยอำเภอแม่สอด ทำสัญญาจ้างเอกชนก่อสร้าง วันที่ 12 เมษายน 2553 สิ้นสุดสัญญา 7 มกราคม 2554 หลังก่อสร้างเสร็จส่งมอบให้เทศบาลนครแม่สอด ดูแล แต่ใช้งานได้ไม่เต็มที่ เนื่องจากสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย หรือ กศน. อำเภอแม่สอด ล้อมรั้วกั้นอ้างขออนุญาตใช้พื้นที่แล้ว จากนั้นเทศบาลจึงเปลี่ยนเป็นรั้วปูน

ปัญหานี้นายอำเภอแม่สอด จึงแก้ไขตามนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดตาก โดยให้หน่วยงานที่เคยขอใช้ที่สาธารณะแปลงนี้ รวมกว่า 200 ไร่ ยื่นขออนุญาตใช้พื้นที่ให้ถูกต้อง โดยทำควบคู่ไปกับการรังวัดพื้นที่ใหม่ และเพื่อให้โครงการนี้ใช้งานได้ตามแผนงาน ทุกฝ่ายจึงเห็นร่วมกันจะเปิดพื้นที่รั้วทำเป็นทางเข้า-ออก

ส่วนศูนย์กีฬา 5 อำเภอชายแดน ซึ่งจังหวัดตาก ได้รับงบปี 2559 จากกรมพลศึกษา 34 ล้านบาท ใช้ก่อสร้างสนามฟุตบอล ลู่วิ่ง ลานกีฬาและโรงยิมอเนกประสงค์ ขณะนี้มีปริมาณงานกว่า 80% แล้ว

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7