พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ดังนี้

วันที่ 9 มิ.ย. 2561 เวลา 20:05 น.

Views

เวลา 14.33 น.วันนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร อาคาร อปร คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทรงวางพวงมาลาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพวงมาลาส่วนพระองค์ แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร พระผู้พระราชทานกำเนิดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
              
จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องประชุมเฉลิม พรมมาส พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย ในฐานะประธานมูลนิธิคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, นายกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์จุฬาลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และนายกสโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ฯ ประจำปี 2561 เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิอานันทมหิดล พร้อมกันนี้ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานเงินดังกล่าว ต่อจากนั้น พระราชทานโล่รางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาทางชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ เนื่องในวันอานันทมหิดล ประจำปี 2559 และ 2560 ให้กับนักเรียนโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยและโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เสร็จแล้ว พระราชทานพระราชวโรกาสให้อุปนายกคนที่ 6 สโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปี 2560 เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินจากการรับบริจาค ในปี 2560 เพื่อสมทบทุนมูลนิธิอานันทมหิดล
              
โอกาสนี้ รองคณบดี ฝ่ายกิจการนิสิต เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเข็มวันอานันทมหิดล ประจำปี 2561 แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมกันนี้ พระราชทานโล่รางวัลแก่ นายณัฐพงศ์ วงษา ผู้ชนะเลิศการประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ "ฮีโร่" เนื่องในวันอานันทมหิดล ประจำปี 2561
              
จากนั้น พระราชทานเข็มวันอานันทมหิดล แก่ผู้มีจิตศรัทธา มีทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และศิลปินดารานักแสดงจากสถานีโทรทัศน์ช่องต่าง ๆ ที่ร่วมรณรงค์การรับบริจาคเงิน สำหรับ เข็มวันอานันทมหิดล จัดทำขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ และเพื่อหารายได้สนับสนุนมูลนิธิอานันทมหิดล และมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก สภากาชาดไทย รวมทั้งนำไปช่วยเหลือพระภิกษุอาพาธ และผู้ป่วยยากไร้ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

เวลา 15.14 น. เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงวางพวงมาลาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพวงมาลาส่วนพระองค์ และทรงจุดธูปเทียนถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต วันที่ 9 มิถุนายน 2561 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์บริเวณเชิงสะพานพระราม 8 
              
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 8 แห่งพระบรมราชวงศ์จักรี เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2468 เป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เสด็จขึ้นครองราชย์เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2477 รวมระยะเวลาที่ทรงครองสิริราชสมบัติ 12 ปี พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2489

Tag : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชกรณียกิจ วางพวงมาลา ร8 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย