พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

ผู้แทนพระองค์ ไปเป็นประธานในพิธีมอบถ้วยพระราชทาน "การแข่งขันตะกร้อชิงถ้วยพระราชทาน ม.ว.ก." ประจำปี 2561

วันที่ 10 มิ.ย. 2561 เวลา 20:07 น.

Views

วันนี้ ที่ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก บัณฑิตย์ มลายอริศูนย์ เป็นผู้แทนพระองค์ไปเป็นประธานในพิธีมอบถ้วยพระราชทาน "การแข่งขันตะกร้อชิงถ้วยพระราชทาน ม.ว.ก." ประจำปี 2561 ซึ่งสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทย จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 40โดยปีนี้ จัดการแข่งขันตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายนที่ผ่านมา มีสโมสร สมาชิกหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันฯ รวม 128 ทีม แบ่งเป็น เซปักตะกร้อประชาชนชายทั่วไป ประเภททีมชุด ชิงถ้วยพระราชทาน, ตะกร้อลอดห่วงไทย ประชาชนชายทั่วไปไม่จำกัดฝีมือ ชิงถ้วยพระราชทาน, เซปักตะกร้อทีมเดี่ยวชาย อายุไม่เกิน 20 ปีชิงถ้วยพระราชทาน, เซปักตะกร้อประชาชนหญิงทั่วไป ประเภททีมชุด, เซปักตะกร้อคู่ประชาชนชายทั่วไป ประเภททีมเดี่ยว และเซปักตะกร้อ 4 คน ประชาชนชายทั่วไปประเภททีมเดี่ยว

Tag : ผู้แทนพระองค์ พลเอกบัณฑิตย์ มลายอริศูนย์ พิธีมอบถ้วยพระราชทาน การแข่งขันตะกร้อชิงถ้วยพระราชทาน มวก ตะกร้อชิงถ้วยพระราชทาน