ชาวบ้านยะลา ร้องไม่มีไฟฟ้าใช้มานานกว่า 30 ปี

วันที่ 11 มิ.ย. 2561 เวลา 16:03 น.

Views

ชาวบ้านอำเภอกาบัง จังหวัดยะลา เข้าร้องทุกข์กับรายการ 7 สีช่วยชาวบ้าน ว่าไม่มีไฟฟ้าใช้มานานกว่า 30 ปี แม้ว่าจะเคยยื่นเรื่องต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปแล้วถึง 2-3 ครั้ง แต่เรื่องก็เงียบหาย ไม่มีการตอบรับแต่อย่างใด

ชาวบ้านหมู่ 6, หมู่ 10 ตำบลบาละ และหมู่ 3, หมู่ 5, หมู่ 6 ตำบลกาบัง อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา รวมประมาณ 500 กว่าหลังคาเรือน ห่างจากตัวอำเภอประมาณ 7 กิโลเมตร เนื่องจากประชาชนได้รับความเดือดร้อนในการใช้ชีวิตประจำวัน และทำให้ยากลำบากในการใช้เส้นทางสัญจรไปมาในเวลากลางคืน ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ ที่อาศัยอยู่เป็นเวลามากว่า 30 ปีแล้ว

ประชาชนในพื้นที่เคยดำเนินการติดต่อหน่วยงานรัฐ หรือหน่วยงานที่คิดว่าเกี่ยวข้องกับการติดตั้งระบบไฟฟ้า มาเป็นระยะเวลาหลายปีแล้ว แต่ก็ยังไม่มีหน่วยงานใดเข้ามาให้ความช่วยเหลือ จึงเดินทางมาร้องทุกข์ขอความเห็นใจ และขอความช่วยเหลือผ่านรายการ 7 สีช่วยชาวบ้าน ช่วยเป็นสื่อกลางผ่านไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบ ไม่ว่าจะเป็นการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องมาดูแลความทุกข์ของชาวบ้านด้วย ชาวบ้านหวังว่าหากมีไฟฟ้าใช้แล้ว พวกตนพร้อมจะออกค่าใช้จ่ายช่วยในการติดตั้งอย่างเต็มที่

ทั้งนี้ หมู่บ้านบ้านใหม่ หมู่ 6 ตำลบาละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2533 โดย กระทรวงมหาดไทย ได้กำหนดให้ก่อตั้งเป็นหมู่บ้าน ซึ่งยังไม่รวมกับการเข้ามาอยู่อาศัยก่อนหน้านี้เกือบ 20 ปี ของชาวบ้านแถวนี้ ก็ยังไม่เคยได้รับการดูแลเรื่องของกระแสไฟฟ้าให้แก่ชาวบ้านในหมู่บ้านที่ยังคงขาดแคลน และต้องการสาธารณูปโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต ทำให้ภายในหมู่บ้านไม่มีทั้งวัด, อนามัย, โรงเรียน และศูนย์เด็กเล็ก เนื่องจากไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้ในชีวิตประจำวัน

Tag : 7 สีช่วยชาวบ้าน ไม่มีไฟฟ้าใช้ ไม่มีไฟฟ้าใช้ ยะลา ยะลา ไม่มีไฟฟ้า