คอลัมน์หมายเลข 7 : ป.ป.ช. ไต่สวนลักลอบขุดทรายหนองโด ตอนที่ 1

วันที่ 11 มิ.ย. 2561 เวลา 11:20 น.

Views

คอลัมน์หมายเลข 7 มีความคืบหน้าโครงการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณะในจังหวัดขอนแก่น หลังพบเอกชนลักลอบขุดดิน ทรายไปเกินปริมาณที่กำหนด

ความพยายามของชาวบ้านตำบลดอนหัน จังหวัดขอนแก่น เพื่อชี้ให้เห็นถึงผลกระทบ จากการทำสัญญาขุดลอกแหล่งน้ำยาวนาน 5 ปี หนำซ้ำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังอนุญาตให้ตั้งโรงงานร่อนและคัดแยกทรายในพื้นที่ ทำให้น้ำที่มีน้อยอยู่แล้วเกิดตะกอนขุ่นใช้ทำการเกษตรไม่ได้ เคยร้องเรียนไปหลายหน่วยงานให้ช่วยตรวจสอบ กระทั่งเกิดการบูรณาการร่วมกันในนามศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ หรือ ศอตช. ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2559 โดยมีคอลัมน์หมายเลข 7 ร่วมขยายผล

ปัญหานี้ไม่ใช่แค่เรื่องร้องทุกข์ชาวบ้าน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือ สตง.ตรวจสอบเชิงลึกพบพิรุธการจ้างงานระหว่าง อบต.ดอนหัน กับเอกชน เข้าข่ายเอื้อประโยชน์ให้เอกชนหรือไม่ โดยขออนุมัติโครงการจากผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ระบุระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี แต่ไปทำสัญญาจ้างเอกชน 5 ปี ตั้งแต่ปี 2554

หลังปรากฏเป็นข่าว ผ่านมา 2 ปี ชาวบ้านเกรงว่าเรื่องจะเงียบหายร้องเรียนคอลัมน์หมายเลข 7 ช่วยติดตามอีกครั้ง จึงลงพื้นที่เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน พร้อม นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส ซึ่งเคยตรวจสอบเรื่องนี้ขณะเป็นผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินและ ป.ป.ช.จังหวัดขอนแก่น

ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดขอนแก่น ระบุ ได้รับสำนวนการสอบสวนจากกรมสอบสวนคดีพิเศษและสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินแล้ว จะเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริง

มีรายงานว่า จากการตรวจสอบของ สตง.พบ มีการขุดดิน ทรายไปมากกว่าที่กำหนด คิดเป็นเงินอีกกว่า 17 ล้านบาท โครงการนี้ใช้วิธีสัญญาจ้างต่างตอบแทน คือ เอกชนสามารถนำดิน ทรายที่ได้จากการขุดปริมาณ 344,897 ลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นเงินกว่า 18 ล้านบาทไปแทนค่าจ้าง

นายก อบต.ดอนหัน ยืนยัน การขุดลอกแหล่งน้ำหนองโดที่ตื้นเขินไว้เก็บกักน้ำ

FB รายการคอลัมน์หมายเลข 7

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7