พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐกัวเตมาลา กรณีเกิดเหตุภูเขาไฟฟูเอโก ระเบิดอย่างรุนแรง เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2561

วันที่ 11 มิ.ย. 2561 เวลา 20:01 น.

Views

ฯพณฯ ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐกัวเตมาลา กรุงกัวเตมาลาซิตี ข้าพเจ้ารู้สึกเศร้าสะเทือนใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบข่าวภูเขาไฟฟูเอโก ระเบิดอย่างรุนแรง ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บเป็นจำนวนมาก ทั้งยังก่อให้เกิดความเสียหายเป็นบริเวณกว้าง ข้าพเจ้าขอแสดงความเสียใจอย่างจริงใจมายังท่าน และผู้ประสบความทุกข์และความสูญเสียจากภัยพิบัติครั้งนี้

พระปรมาภิไธย มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

Tag : สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชสาส์น ภูเขาไฟระเบิด กัวเตมาลา ภูเขาไฟฟูเอโก