พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชสาส์นแสดงความยินดีไปยังนายอับดุล ฟัตตาห์ อัสซีซี ในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ สมัยที่ 2 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2561

วันที่ 11 มิ.ย. 2561 เวลา 20:02 น.

Views

ฯพณฯ นายอับดุล ฟัตตาห์ อัสซีซี ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ กรุงไคโร ในโอกาสที่ท่านเข้าดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ เป็นสมัยที่ 2 ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีอย่างจริงใจ เพื่อท่านประสบความสำเร็จและความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความเจริญก้าวหน้าและความรุ่งเรืองไพบูลย์ของประเทศและประชาชนชาวอียิปต์

ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ความสัมพันธ์ฉันมิตรที่มีมาอย่างมั่นคงระหว่างประเทศของเราทั้งสอง กอปรกับการนำของท่านและความปรารถนาดีต่อกัน จะช่วยสร้างเสริมความร่วมมือในกิจการทุก ๆ ด้าน ให้กระชับแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้า

พระปรมาภิไธย มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

Tag : สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชสาส์น อับดุล ฟัตตาห์ อัสซีซี ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์