พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

ขอเชิญชวนประชาชนร่วมชมดนตรีพระราชทาน ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดขึ้น เพื่อพระราชทานความสุขให้กับประชาชน

วันที่ 11 มิ.ย. 2561 เวลา 20:06 น.

Views

โดยคืนวันเสาร์ ที่ 16 มิถุนายนนี้ ตั้งแต่เวลา 19.00 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการแสดงดนตรี เพื่อพระราชทานความสุขให้กับประชาชน โดยมูลนิธิวงดุริยางค์ซิมโฟนีกรุงเทพ ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ Royal Bangkok Symphony Orchestra พร้อมด้วยนักร้อง และศิลปินรับเชิญ อาทิ เสาวนิตย์ นวพันธ์, ศรัณย์ คุ้งบรรพต, ขวัญแก้ว เรืองตระกูล และ ชนิกานต์  มงคลรัตน์ โดยการแสดงแบ่งเป็น 4 องก์ เริ่มจากองก์แรกบทเพลงพระราชนิพนธ์ยังเตือนใจ, องก์ 2 ไทยสากลสรรค์ศิลป์, องก์ 3 ดุริยบรรเลงเลื่องลือชา และองก์สุดท้ายมนต์ถวิลละครเพลง จึงขอเชิญชวนประชาชนและผู้สนใจเข้าชมการแสดง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ณ พระลานพระราชวังดุสิต

Tag : สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ดนตรีพระราชทาน