พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

หนุ่มสุโขทัยโชว์ผลงาน! รถตัดอ้อยสัญชาติไทย ไร้คนขับ-ติด GPS

วันที่ 12 มิ.ย. 2561 เวลา 05:01 น.

Views

เจ้าของสิ่งประดิษฐ์คันนี้ คือ นายบุญฤทธิ์ สุวรรณสาร เป็นชาวจังหวัดสุโขทัย อดีตเคยทำงานแผนกเอ็นจิเนียริ่งจากต่างประเทศ จึงเห็นข้อเสียของรถตัดอ้อยที่ใช้ระบบไฮโดรลิก ทั้งเรื่องสายไฟฟ้าที่ระโยงระยาง การซ่อมบำรุงและการต้องขึ้นไปขับเอง จึงมีแนวคิดที่จะประดิษฐ์รถตัดอ้อยแบบระบบรีโมทสามารถควบคุมจากภายนอกโดยติดสัญญาณ GPS เพื่อกำหนดทิศทาง ทำให้มีต้นทุนการผลิตต่ำกว่าการสั่งนำเข้าจากต่างประเทศ    

เนื่องจากเป็นการออกแบบตามสภาพพื้นที่การปลูกที่มีทั้งที่ลุ่มและที่ดอน ทำให้มีประสิทธิภาพเทียบเท่าหรืออาจดีกว่าของต่างประเทศ รถต้นแบบคันนี้ นายบุญฤทธิ์ตั้งชื่อว่า "รถตัดอ้อยสบายไทย" ขณะนี้ยังเป็นคันแรกและคันเดียวของไทย ที่ใช้งานได้จริง

Tag : รถตัดอ้อยสัญชาติไทย รถตัดอ้อย รถตัดอ้อยสบายไทย