พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒
X

https://www.ch7.com  มีแผนการพัฒนาระบบ เพื่อในการใช้งานของผู้ใช้ที่ดีขึ้น จึงมีความจำเป็นต้องปิดระบบบางส่วนในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 00:01 น. ถึง เวลา 04:00 น. แต่ทั้งนี้ในส่วนของดูทีวีออนไลน์และคลิปละครย้อนหลังยังสามารถรับชมได้ตามปกติ ทางทีมงานจึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเร่งขับเคลื่อนธุรกิจ SME ในไทย

วันที่ 12 มิ.ย. 2561 เวลา 05:01 น.

Views

นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดเผยว่ากรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือ กสอ. มุ่งสร้างความเข้มแข็งให้กับธุรกิจ SME ปรับตัวให้ก้าวทันยุคดิจิทัล และมุ่งพัฒนาเป็น SME 4.0 ภายใต้แนวคิดการให้บริการด้านการพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ เพิ่มขีดความสามารถในการผลิต, ลดการใช้แรงงาน, พัฒนานวัตกรรมสร้างมูลค่าเพิ่ม และการรวมกลุ่มอุตสาหกรรม เพื่อต่อยอดธุรกิจ SME ให้เข้มแข็ง โดยนำร่องกิจกรรมที่เรียกว่าจรวด 3 ขั้น ได้แก่ การรวบรวมข้อมูลจากเครื่องจักร, ข้อมูลการเคลื่อนไหวของแรงงานให้เป็นดิจิทัล นำมาวิเคราะห์ปรับปรุง เพื่อให้การทำงานเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ยังได้จัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาแนะนำด้านอุตสาหกรรมพลาสติกและพลาสติกชีวภาพ ตามศูนย์บริการ 5 ศูนย์ ที่เชียงใหม่ พิษณุโลก อุบลราชธานี สงขลา และลำปาง มีผู้มาใช้บริการแล้วมากกว่า 5,000 ราย และมีแผนเร่งเปิดศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมเพิ่มอีก 7 แห่ง ภายในเดือนกรกฎาคมนี้ เพื่อยกระดับ SME ของไทยสู่สากล