พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

ราคาสินค้าเกษตรที่สำคัญ 12 มิ.ย. 2561

วันที่ 12 มิ.ย. 2561 เวลา 05:01 น.

Views

เช้าวันนี้สินค้าประเภทผักและผลไม้มีการปรับตัวหลายรายการ ราคาหมูเนื้อแดง ราคากิโลกรัมละ 120-125 บาท ด้านราคาไข่เป็ดสด ขนาดกลาง ราคาฟองละ 3 บาท 80 สตางค์ ถึง 3 บาท 90 สตางค์ ราคาผักสดเช้าวันนี้ปรับตัวหลายรายการ เช่น ต้นหอม ขึ้นฉ่าย ราคาปรับตัวสูงขึ้นขีดละ 2 บาท ส่วนมะเขือเทศสีดา ราคาปรับตัวสูงขึ้น กิโลกรัมละ 7 บาทเพราะมีปริมาณออกสู่ตลาดลดลง โดยต้นหอม ราคาขีดละ 12-13 บาท ขึ้นฉ่ายราคาขีดละ 11-12 บาท มะเขือเทศสีดา ราคา กิโลกรัมละ 25-28 บาท ขณะที่ผักรายการอื่นๆ ราคาถูกลง ราคาผลไม้กันบ้าง เช้าวันนี้มีข่าวดี ผลไม้ราคาถูกลงหลายรายการเพราะผลผิตออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้น เริ่มจาก เงาะโรงเรียน และ มังคุด ราคาปรับตัวลดลง กิโลกรัมละ 5-10 บาท...

ราคาเนื้อสัตว์
เนื้อหมู (สะโพก/ไหล่)           กก.ละ          120-125   บาท
หมูสามชั้น                     กก.ละ          135-140   บาท
ไก่สดทั้งตัว (ไม่รวมเครื่องใน)     กก.ละ           65-70    บาท
กุ้งขาว (70-80ตัว/กก.)         กก.ละ          170-200   บาท
ปลาทูนึ่ง (3ตัว/เข่ง)            เข่งละ           20-25    บาท
ปลานิล                       กก.ละ           60-75    บาท

ราคาไข่
ไข่เป็ด (กลาง)           ฟองละ              3.80-3.90  บาท
ไข่ไก่ (เบอร์ 2)          ฟองละ              3.30-3.40  บาท
ไข่ไก่ (เบอร์ 3)          ฟองละ              3.20-3.30  บาท

ราคาผัก
ต้นหอม                   ขีดละ              12-13      บาท
ขึ้นฉ่าย                   ขีดละ              11-12      บาท
มะเขือเทศ (สีดา)          กก.ละ             25-28      บาท
ผักกวางตุ้ง                กก.ละ             22-25      บาท
ผักบุ้งจีน                  กก.ละ             20-22      บาท
ผักชี                     ขีดละ              16-17      บาท

ราคาผลไม้
เงาะโรงเรียน                กก.ละ           25-35      บาท
มังคุด (ผิวมัน)                กก.ละ           55-60      บาท
ลองกอง เบอร์ B              กก.ละ           45-55      บาท
ลิ้นจี่ พันธุ์ จักรพรรดิ์            กก.ละ           60-70      บาท

ที่มา : กรมการค้าภายใน