พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

มาแปลกจ้างรถแบ็กโฮเจาะถนนหมู่บ้าน

วันที่ 12 มิ.ย. 2561 เวลา 05:01 น.

Views

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง   บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน  หมู่ที่ 8 ตำบลลาดบัวหลวง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  มีสภาพพังเสียหาย จากการถูกรถแบคโฮ ที่นางสาวฝนทิพย์ บุญครอบ อายุ 43 ปี ว่าจ้างให้มาเจาะทำลายจนพังเสียหาย เพราะไม่พอใจการก่อสร้าง   อาจเป็นเพราะว่าถนนจุดนี้กว้างเพียง  3.5  เมตร  แคบกว่าช่วงอื่นที่กว้าง  4  เมตร  งานนี้นายอำเภอลาดบัวหลวง  ลงพื้นที่มาดูเอง   พบสภาพผิวถนนเสียหายเป็นทางยาว  ประมาณ  12 เมตร  โดยการขยายถนนนั้น ได้พูดคุยกับชาวบ้านในพื้นที่แล้ว ซึ่งบางช่วงต้องกินพื้นที่เข้าไปในที่นาของชาวบ้าน  การก่อสร้างจึงกำหนดความกว้างถนนไม่เท่ากัน
              
ตำรวจ  สภ.ลาดบัวหลวง ได้เรียกทั้ง  2  ฝ่าย มาพูดคุยเจรจากันแล้ว  แต่ตกลงกันไม่ได้  ผู้รับเหมาเตรียมฟ้องร้องคู่กรณีให้ชดใช้ค่าเสียหาย   โดยนายอำเภอลาดบัวหลวง  จะเรียกทั้งคู่มาเจรจากันอีกครั้ง  เพื่อตกลงเรื่องค่าเสียหาย  ขณะที่ผู้รับเหมายังดำเนินการก่อสร้างถนนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เสร็จทันกำหนดส่งมอบงาน  และเปิดให้ชาวบ้านได้ใช้สัญจร