พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

การฝึกร่วม Flash Thunder ทหารไทย-สิงคโปร์

วันที่ 12 มิ.ย. 2561 เวลา 11:20 น.

Views

การฝึกร่วม Flash Thunder เป็นการฝึกร่วมทางทหารระหว่างทหารไทยกับสิงคโปร์ ที่มีมานานกว่า 10 ปี แต่ปีนี้มีความพิเศษในการกระโดดร่มร่วมกัน..

Tag : Flash Thunder กระโดดร่ม