พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

กรมการพัฒนาชุมชน เผยยอดขายโอท็อปทะลุ 400 ล้านแล้ว

วันที่ 12 มิ.ย. 2561 เวลา 11:20 น.

Views

เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายซึ่งผลิตจากภูมิปัญญาท้องถิ่นแต่ละภูมิภาค ยังได้รับความสนใจมากเป็นอันดับ 1 โดยเฉพาะผ้าทอและผ้าปักมือชนเผ่าจากภาคเหนือ ซึ่งมีการนำไปตัดเย็บสวมใส่ในพิธีเสกสมรสของดยุคและดัสเชสแห่งซัสเซกซ์ การตัดเย็บที่แปลกตาทำให้ชุดที่ตัดเย็บจากผ้าทอและปักมือชนเผ่า กลายเป็นที่รู้จักของคนทั่วโลก จึงได้รับความสนใจจากคนไทยเพิ่มขึ้น มียอดขายและสั่งซื้อสูงถึง 36,415,0 91 บาท เช่นเดียวกับเครื่องประดับอัญมณี ก็มียอดสั่งซื้อสูงเป็นอันดับ 1 เช่นกัน

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เปิดเผยว่าตั้งแต่เปิดงานวันแรกจนถึงวันนี้ มียอดจำหน่ายสินค้าแล้วกว่า 405,477,464 บาท หากเทียบกับเป้าหมายที่วางไว้ 900 ล้านบาท ก็เกินครึ่งทางแล้ว โดยเชื่อมั่นว่ายอดจำหน่ายปีนี้จะทะลุเป้าหมายเพราะกำลังซื้อจากคนไทยและต่างประเทศ

ทั้งยังย้ำว่าในงานนี้มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่นำสินค้าท้องถิ่นที่ผ่านการออกแบบ ทั้งรูปร่าง รสชาติและบรรจุภัณฑ์ มาจำหน่ายเพิ่มมากขึ้น ทำให้สินค้าโอทอป มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น ถือเป็นการเดินตามแนวทางแผนยุทธศาสตร์ชาติ ฉบับที่ 12 เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางรายได้และความยากจน โดยจะเห็นได้ว่า นอกจากผู้ประกอบการรุ่นใหม่แล้วปีนี้ยังมีการพัฒนาทางการตลาดให้เข้าสู่ยุค 4.0 ด้วย เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันและปรับตัวสู่เศรษฐกิจฐานรากบริการและดิจิทัล