พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

ยื่นเรื่องให้ตรวจสอบโรงงานคัดแยกขยะ หวั่นนำขยะอิเล็กทรอนิกส์มาทิ้ง จ.ราชบุรี

วันที่ 12 มิ.ย. 2561 เวลา 16:03 น.

Views

จากข่าวใหญ่ เกี่ยวกับการนำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์เข้ามากำจัดในบ้านเรา ทำให้ชาวบ้านที่ จ.ราชบุรี กังวลว่าโรงงานกำจัดขยะในพื้นที่จะมีการดำเนินการดังกล่าวหรือไม่ จึงร้องเรียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบ

ประธานกลุ่มคนรักษ์ต้นน้ำ พร้อมชาวบ้านใน ต.น้ำพุ อ.เมือง จ.ราชบุรี เดินทางเข้ายื่นหนังสือร้องเรียนต่อศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดราชบุรี เพื่อขอให้ตรวจสอบโรงงานเอกชนที่รับกำจัดกากขยะอุตสาหกรรม ซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน เพื่อคัดแยกสกัดโลหะและพลาสติกจากเศษอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เก็บรวบรวมแบตเตอรี่ที่ใช้แล้ว รีไซเคิลหลอดฟลูออเรสเซนต์ บดย่อยชิ้นส่วนอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการบดย่อยเศษและตะกรันโลหะ

ตัวแทนชาวบ้าน เปิดเผยว่า พวกเขาติดตามข้อมูลจากสื่อ พบว่า จ.ราชบุรี เป็น 1 ใน 11 จังหวัด ซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการนำขยะอิเล็กทรอนิกส์มาทิ้ง ประกอบกับมีข่าวเรื่องการนำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์มากำจัดในประเทศไทย ทำให้ทางกลุ่มและชาวบ้านเกิดความกังวล เนื่องจากโรงงานเอกชนที่ตั้งอยู่ใน ต.น้ำพุ มีการประกอบกิจการในลักษณะดังกล่าว จึงอยากทราบข้อเท็จจริงว่าโรงงานแห่งนี้มีการนำขยะอิเล็กทรอนิกส์มากำจัดหรือไม่ หากมี นำมาจากแหล่งใด รวมทั้งวิธีการ ขั้นตอนการคัดแยกสกัดโลหะ และเศษวัสดุที่เหลือจากการคัดแยก มีวิธีการกำจัดอย่างไร เพราะหากเป็นการประกอบกิจการที่ไม่ถูกต้อง อาจจะส่งผลกระทบกับชาวบ้าน ทั้งเรื่องแหล่งน้ำ อากาศ และมลพิษอื่น ๆ

พร้อมกันนี้ ทางกลุ่มคนรักษ์ต้นน้ำ และชาวบ้าน ต.น้ำพุ ได้ทำหนังสือถึงรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เพื่อร้องเรียนปัญหาดังกล่าว พร้อมขอให้มีการเข้ามาตรวจสอบเช่นกัน เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับคนในชุมชนว่า พวกเขาจะไม่ได้รับผลกระทบจากโรงงานกำจัดขยะแห่งนี้

Tag : 7 สีช่วยชาวบ้าน ขยะอิเล็กทรอนิกส์ ขยะอุตสาหกรรม โรงงานกำจัดขยะ ราชบุรี ขยะอิเล็กทรอนิกส์ ราชบุรี