พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

คอลัมน์หมายเลข 7 : ป.ป.ช. ไต่สวนลักลอบขุดทรายหนองโด ตอนที่ 2

วันที่ 12 มิ.ย. 2561 เวลา 11:20 น.

Views

นายก อบต.ดอนหัน ชี้แจงเหตุผลที่ผู้รับจ้างขุดดิน ทรายซ้ำๆ ในจุดเดิม แทนที่จะขุดลอกเป็นบริเวณกว้าง โดยจุดที่ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือ สตง. สุ่มตรวจสอบพบว่า มีระดับความลึกจากคันคู 8 เมตร คือ พื้นที่เอ 1 ขณะที่ในสัญญาจ้างระบุ ให้ขุดความลึกเฉลี่ย 3 เมตร

เจ้าหน้าที่จากสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 วัดค่าการนำไฟฟ้าจากแหล่งน้ำในช่วงเวลาดังกล่าว โดยค่าการนำไฟฟ้าจะตรวจพบในน้ำที่มีความเค็มมากสาเหตุจากการขุดดินในระดับที่ลึก แม้จะไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานแต่ก็สูงกว่าปกติไม่เหมาะนำมาใช้อุปโภค-บริโภค

ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดขอนแก่นลงพื้นที่ร่วมกับ นายพิศิษฐ์  ลีลาวชิโรภาส ซึ่งเคยตรวจสอบเรื่องนี้ขณะเป็นผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน โดยมีคอลัมน์หมายเลข 7 ร่วมขยายผล เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน พบว่า ปริมาณน้ำเกือบเต็มแหล่งกักเก็บ เริ่มมีการเลี้ยงสัตว์บริเวณแหล่งน้ำ ขณะเดียวกันไม่พบโรงงานร่อนและคัดแยกทรายแล้ว น่าสังเกตว่า การล้างทรายในหนองน้ำเป็นอีกปัจจัยที่ส่งผลต่อแหล่งน้ำหนองโดหรือไม่

โครงการนี้ อบต.ดอนหัน ทำสัญญาจ้างเอกชนให้ขุดลอกหนองโดตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์  2554 ระยะเวลา 5 ปี ขณะที่ สตง. ตรวจพบพิรุธเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ขุดลอก 1 ปี การใช้วิธีสัญญาจ้างต่างตอบแทน คือ ให้เอกชนนำดิน ทรายที่ได้จากการขุด 344,897 ลูกบาศก์เมตร เป็นเงินกว่า 18 ล้านบาท ไปแทนค่าจ้าง แต่มีรายงานว่า จากการตรวจสอบของ สตง.พบ เอกชนลักลอบขุดไปมากกว่าเกือบเท่าตัวคิดเป็นเงินอีกกว่า 17 ล้านบาท ป.ป.ช.อยู่ระหว่างขยายผลเรื่องนี้               

FB รายการคอลัมน์หมายเลข 7

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7