พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

ปปป.ลุยสอบเงินทอนวัดล็อต 4 ที่ขอนแก่น

วันที่ 12 มิ.ย. 2561 เวลา 13:47 น.

Views

เจ้าหน้าที่กองบังคับการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ หรือ ปปป. ได้ไปตรวจสอบที่วัดธาตุ  พระอารามหลวง  จังหวัดขอนแก่น  เพื่อขอข้อมูลในฐานะที่ทางวัดตกเป็นผู้เสียหาย  เนื่องจากการตรวจสอบเจ้าหน้าที่พบว่า งบประมาณกว่า 10 ล้านบาท ที่สำนักงานพระพุทธศาสนา โอนมาให้กับวัดมีเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกองพระพุทธศาสนา โอนเงินคืนมาเป็นของตนเอง โดยเหลือไว้ให้ทางวัดประมาณ 1 ล้านบาทเท่านั้น ซึ่งการลงพื้นที่ของ เจ้าหน้าที่ ปปป. เป็นการสอบข้อเท็จจริงในฐานะพยานเท่านั้น 

โดยจะเน้นไปที่การตรวจสอบการทุจริตของเจ้าหน้าที่เป็นหลัก ไม่ได้มาเพื่อตรวจสอบว่า พระมีความผิดหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตเงินทอนวัดหรือไม่  เพราะจากการตรวจสอบ เงินงบประมาณไม่ได้ถูกโอนเข้าบัญชี ของเจ้าอาวาสโดยตรง  แต่เป็นการโอนเข้าบัญชีวัด  ซึ่งเจ้าหน้าที่ ปปป. ได้สอบปากคำบุคคลในฐานะพยานไปแล้ว 3 ราย ขณะที่ผู้ถูกกล่าวหาในคดีนี้ ทางเจ้าหน้าที่จะรวบรวมหลักฐาน เสนอผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา  เพื่อร้องทุกกล่าวโทษดำเนินคดี กับเจ้าหน้าที่ที่ร่วมกันทุจจริตต่อไป

ทั้งนี้วัดธาตุ พระอารามหลวง จังหวัดขอนแก่น  เป็นวัดที่มีโรงเรียนปริยัตติธรรม หรือโรงเรียนวิเวกธรรม ประสิทธิ์วิทยาตั้งอยู่  และเป็นโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานพระพุทธศาสนา หรือ พศ.  โดยเป็นงบสนับเงินอุดหนุนการศึกษาพระปริยัติธรรม ข้อมูลจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ เปิดเผยการ ตรวจสอบเบื้องต้นว่า กรณีทุจริตครั้งนี้ เจ้าอาวาสวัดและพระสงฆ์ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการทุจริต  แต่ผู้ที่ ดำเนินการในเรื่องงบประมาณ คือ อดีตผู้อำนวยการกองพระพุทธศาสนา เมื่อปี 2556  ซึ่งถูกย้ายออกนอก พื้นที่ไปก่อนหน้านี้แล้ว

โดยพฤติการการกระทำผิด เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบว่า  หลังจากที่สำนักงานพระพุทธศาสนา โอนเงินงบประมาณเข้าบัญชีของทางวัด อดีตผู้อำนวยการกองพระพุทธศาสนาในขณะนั้น ก็จะเป็นผู้จัดการ เรื่องงบประมาณ  โดยโอนเงินให้กับโรงเรียนปริยัติธรรม จำนวน 3 ครั้ง  ครั้งแรก 3 ล้านบาท ครั้งที่ 2 จำนวน 5 ล้านบาท และครั้งที่ 3 จำนวน 10 ล้าน รวมแล้วเป็นเงินกว่า 18 ล้านบาท จากนั้นอดีต ผู้อำนวยการ กองพุทธศาสนศึกษา  ก็จะขอเงินงบประมาณคืนไปเกือบทั้งหมด เหลือไว้ให้โรงเรียนประมาณ 1 ล้านบาท  โดยที่ทางโรงเรียนเข้าใจว่า เป็นขั้นตอนของทางราชการที่สามารถทำได้ จึงคืนให้ไป

Tag : ปปป.สอบเงินทอนวัดล็อต 4 จ.ขอนแก่น