พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

คูส่งน้ำสร้างแล้วไม่ได้ใช้งาน เสียดายงบประมาณ จ.อุตรดิตถ์

วันที่ 12 มิ.ย. 2561 เวลา 16:04 น.

Views

เรื่องนี้ชาวบ้านบอกเห็นภาพทีไรช้ำใจทุกที คูส่งน้ำก่อสร้างผ่านทุ่งนาหลายพันไร่ แต่ใช้ไม่ได้ ถูกปล่อยทิ้งร้าง แตกร้าวเสียหาย เสียดายงบประมาณ

คูส่งน้ำที่มองตอนแรกอาจจะเข้าใจผิด คิดว่าไม่ใช่ เพราะสภาพที่ถูกปล่อยทิ้งไว้มานานกว่า 3 ปี จนตอนนี้กลายเป็นคูปลูกหญ้าขึ้นรกเต็มไปหมด

สำหรับคูส่งน้ำที่ชาวบ้าน ต.ท่ามะเฟือง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ ร้องเรียนว่าสร้างไว้ แต่ไม่ได้ใช้ เป็นคูส่งน้ำคอนกรีต ตามโครงการของชลประทาน เพื่อผันน้ำจากแม่น้ำน่านส่งเข้าไปในพื้นที่การเกษตรของชาวบ้าน ระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร บางจุดมีประตูน้ำ และรางน้ำคอนกรีตยกสูงผ่านลำคลอง โดยการก่อสร้างต้องผ่านที่นาของชาวบ้าน หมู่ 3, หมู่ 4, หมู่ 7, หมู่ 8 และหมู่ 10 ต.ท่ามะเฟือง ครอบคลุมพื้นที่กว่า 1,000 ไร่ ซึ่งชาวบ้านก็ดีใจที่มีโครงการดังกล่าวเกิดขึ้น

แต่หลังสร้างเสร็จจนถึงวันนี้ ผ่านมากว่า 3 ปี คูส่งน้ำดังกล่าวใช้งานไม่ได้เลย เพราะระดับคูน้ำสูงกว่าต้นน้ำ จึงถูกปล่อยทิ้งร้างมาตั้งแต่นั้น ตอนนี้นอกจากจะมีต้นหญ้าขึ้นรกแล้ว ยังพบว่าเกิดรอยแตกร้าว และกลายเป็นที่ทิ้งขยะ จึงอยากให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเข้ามาดูแลแก้ไข เพราะเสียดายงบประมาณ และชาวบ้านก็อยากใช้ประโยชน์จากคูส่งน้ำนี้ด้วย

Tag : 7 สีช่วยชาวบ้าน คูส่งน้ำ โครงการถูกทิ้งร้าง อุตรดิตถ์