พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

กลุ่มแรงงานรวมตัวเรียกร้องเงินชดเชย จ.นครพนม

วันที่ 12 มิ.ย. 2561 เวลา 13:39 น.

Views

กลุ่มผู้ใช้แรงงานรวมตัวกันร้องขอความเป็นธรรมที่ศาลากลาง จ.นครพนม กรณีกลุ่มแรงงานกว่า 200 ราย ซึ่งเคยไปขายแรงงานที่ประเทศลิเบียโดยติดต่อผ่านกระทรวงแรงงาน ต้องกู้ยืมเงินมาเป็นค่าใช้จ่ายคนละกว่า 100,000 บาท  แต่ทำงานได้เพียง 3-4 เดือนก็ถูกส่งกลับ ทำให้เดือดร้อนขาดรายได้ไปชดใช้หนี้สิน  ร้องเรียนมานานเกือบ 10 ปี ก็ยังไม่ได้รับเงินชดเชยช่วยเหลือ  ซึ่งทางจังหวัดได้ให้กลุ่มแรงงานลงทะเบียนไว้ เพื่อจะนำข้อมูลไปตรวจสอบ และช่วยเหลือตามขั้นตอนต่อไป