พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

กรมสุขภาพจิตเปิดสายด่วน 1323 พร้อมเฟซบุ๊ก รับปรึกษาปัญหาพนันฟุตบอล

วันที่ 12 มิ.ย. 2561 เวลา 16:00 น.

Views

นาวาอากาศตรีนายแพทย์บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต เปิดอบรมบุคลากรจากโรงพยาบาลจิตเวชและศูนย์สุขภาพจิตทั่วประเทศ 60 คน เพิ่มความรู้และทักษะการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิต และการบำบัดเสริมสร้างแรงจูงใจให้ผู้มีปัญหาการพนัน เลิกเล่นการพนัน ในช่วงแข่งขันฟุตบอลที่ประเทศรัสเซีย

กรมสุขภาพจิตคาดการณ์ว่า ช่วงการแข่งขันฟุตบอลที่รัสเซียจะมีการพนันฟุตบอลมากกว่าปกติ โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชน ผลสำรวจเมื่อปี 2558 พบเด็กและเยาวชนใช้เว็บไซต์เข้าถึงการพนันถึงร้อยละ 53 และมีความเสี่ยงสูงติดการพนันได้ง่ายและเลิกยาก ส่วนปีนี้คาดว่าจะมีนักพนัน 2,500,000 คน ในจำนวนนี้เป็นเด็กอายุ 15-25 ปี มากกว่า 600,000 คน

กรมสุขภาพจิตร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาคม และเครือข่ายเยาวชน 11 แห่ง เปิดบริการสายด่วนสุขภาพจิต 1323 ให้คำปรึกษาฟรีตลอด 24 ชั่วโมง และเฟซบุ๊กสายด่วนสุขภาพจิต 1323-เลิกพนัน เวลา 14.30 น. - 22.30 น. และโรงพยาบาลในสังกัดกรมสุขภาพจิต 19 แห่งทั่วประเทศ

แพทย์หญิงรัชนี ฉลองเกื้อกูล ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ แนะนำวิธีสังเกตคนในครอบครัวที่เสพติดการพนัน พฤติกรรมจะเปลี่ยนไป 3 ลักษณะ คือ 1.เมื่อพยายามหยุดเล่นจะนอนไม่หลับ หงุดหงิด หรือวิตกกังวล 2.ปิดบังครอบครัวหรือเพื่อนไม่ให้รู้ว่าเสียพนัน 3.ต้องการความช่วยเหลือทางการเงิน หากพบ 1 ใน 3 ข้อให้รีบโทรปรึกษาสายด่วนสุขภาพจิต 1323

Tag : กรมสุขภาพจิต สายด่วน 1323