พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

รายงานพิเศษ : เด็กชายเสี่ยงถูกหลอกค้าประเวณีมากขึ้น

วันที่ 12 มิ.ย. 2561 เวลา 11:20 น.

Views

เด็กนักเรียนแค่ระดับมัธยมต้น ชักชวนรวมกลุ่มกัน ขายบริการทางเพศให้กับผู้มีรสนิยม ชายรักชาย ผ่านกลุ่มไลน์ชื่อ "เด็กไม่สนโลก" ไม่ใช่ปัญหาใหม่แต่เป็นปัญหาร้ายแรงขึ้นเรื่อยๆ

ข้อมูลจากคณะทำงานปราบปรามการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กทางอินเทอร์เน็ต ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้จับกุมผู้กระทำผิดล่อหลวงเด็กผ่าน อินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ปี 2560 ดำเนินคดีได้แล้ว 41 ราย มีทั้งเด็กชายเด็กหญิงถูกชักจูง หลอกลวง หรือเต็มใจเกี่ยวข้องจำนวนมาก

หนึ่งในสาเหตุที่ทำให้ เด็กผู้ชาย เดินเข้าสู่วงจร "ค้าประเวณี"มาจาก  ความคิด ความเชื่อที่ว่า เรื่องเพศไม่ใช่เรื่องเสียหายสำหรับผู้ชาย จึงทำให้เด็กกล้าที่จะกระทำ

โลกโซเชียลมีเดีย ยังเป็นช่องทางชักจูงให้เด็กหลงผิด เข้าไปติดกับดักความคิด อยากมีเงินมีทองไว้ใช้จ่าย จนทำให้ปัญหาลุกลามน่าห่วง

ภูมิคุ้มกันไม่ให้ ลูกหลานเดินเข้าสู่วงจร "ค้าประเวณี" อยู่ที่พ่อแม่คนใกล้ชิด และโรงเรียน ที่ต้องคอยสอดส่องพฤติกรรมเด็ก และบ่มเพาะสอนสั่งให้เด็กเป็น นักคิด มีวิจารณญาณ มีคุณธรรมแยกแยะเรื่องที่ สมควรกระทำให้ได้

เด็กที่หลงผิด  เริ่มต้นใหม่เป็นคนดีของสังคมได้ หากทุกฝ่ายเปิดใจต้อนรับเด็กเหล่ากลับคืนสู่ "สังคมที่ดี"

Tag : เกาะติดข่าวดัง