พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

เดินหน้าประเทศไทย : มติคณะรัฐมนตรี ฉบับประชาชน 12 มิ.ย.61

วันที่ 12 มิ.ย. 2561 เวลา 18:01 น.

Views

เดินหน้าประเทศไทย : มติคณะรัฐมนตรี ฉบับประชาชน 12 มิ.ย.61

รายการ เดินหน้าประเทศไทย วันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2561
พิธีกร : ณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์, อิทธิเดช สุพงษ์, พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด

Tag : เดินหน้าประเทศไทย เดินหน้าประเทศไทย 12 มิย 61 มติคณะรัฐมนตรี ฉบับประชาชน 12 มิย 61 ณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ อิทธิเดช สุพงษ์ พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด