พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

ขอเชิญชวนประชาชน และผู้สนใจเข้าชมการแสดงดนตรีพระราชทาน ชุด "คีตาภิรมย์" วันเสาร์ที่ 16 มิถุนายนนี้ ณ พระลานพระราชวังดุสิต

วันที่ 12 มิ.ย. 2561 เวลา 20:03 น.

Views

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการแสดงดนตรี เพื่อพระราชทานความสุขให้กับประชาชน โดยมูลนิธิวงดุริยางค์ซิมโฟนีกรุงเทพ ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ Royal Bangkok Symphony Orchestra ในชื่อชุด "คีตาภิรมย์" โดยการแสดงแบ่งเป็น 4 องก์ เริ่มจาก บทเพลงพระราชนิพนธ์ยังเตือนใจ, ไทยสากลสรรค์ศิลป์, ดุริยบรรเลงเลื่องลือชา และมนต์ถวิลละครเพลง พร้อมด้วยนักร้อง และศิลปินรับเชิญ อาทิ เสาวนิตย์ นวพันธ์, ศรัณย์ คุ้งบรรพต, ขวัญแก้ว เรืองตระกูล และ ชนิกานต์ มงคลรัตน์ จึงขอเชิญชวนประชาชน และผู้สนใจเข้าชมการแสดงโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในวันเสาร์ที่ 16 มิถุนายนนี้ เวลา 19.00 น. ณ พระลานพระราชวังดุสิต

Tag : ดนตรีพระราชทาน ดนตรีพระราชทาน ชุดคีตาภิรมย์ คีตาภิรมย์ พระลานพระราชวังดุสิต