พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

อดีตแรงงานไทยในลิเบียร้องเงินชดเชย หลังถูกเลิกจ้างมาเกือบ 10 ปี

วันที่ 13 มิ.ย. 2561 เวลา 07:01 น.

Views

กลุ่มแรงงานจังหวัดนครพนมกว่า 100 คน ยื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อขอความเป็นธรรม หลังกู้ยืมเงินไปทำงานต่างประเทศ แต่ถูกส่งกลับก่อนกำหนด ผ่านมาเกือบ 10 ปี ยังไม่ได้รับเงินชดเชย

นายพิสิษชัย พึ่งกล่อม อายุ 51 ปี ตัวแทนกลุ่มผู้ใช้แรงงานต่างประเทศ พร้อมผู้ใช้แรงงานที่ได้รับความเดือดร้อนกว่า 100 คน เดินทางมาที่ศาลากลางจังหวัดนครพนม เพื่อยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมต่อผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม

เนื่องจากปี พ.ศ.2552 กลุ่มแรงงานกว่า 200 คน ในพื้นที่ได้ติดต่อผ่านกระทรวงแรงงาน ไปทำงานรับจ้างใช้แรงงานที่ประเทศลิเบีย โดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องทำงานไม่ต่ำกว่า 1 ปี ซึ่งทุกคนเสียค่าใช้จ่ายการดำเนินการ รายละ 120,000-150,000 บาท แต่เมื่อทำงานได้ 3-4 เดือน เกิดสงครามในประเทศ ต้องถูกส่งกลับมาที่ประเทศไทยก่อนกำหนด ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของแรงงาน เนื่องจากต้องแบกรับภาระหนี้สินที่กู้ยืมไป โดยไม่ได้รับการชดเชยตามกฎหมาย

ตัวแทนกลุ่มผู้ใช้แรงงาน เล่าว่า เคยร้องเรียนไปยังรัฐบาลและกระทรวงแรงงานมานานเกือบ 10 ปี แต่ก็ไม่มีความชัดเจน เมื่อไปฟ้องร้องต่อศาลแรงงานกลาง จนกระทั่งศาลฎีกามีคำพิพากษาเป็นที่สิ้นสุด เมื่อปี 2560 ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงบริษัทเอกชน จ่ายเงินชดเชยรายละประมาณ 150,000-200,000 บาท แต่จนถึงขณะนี้ก็ยังไม่ได้รับเงินชดเชยดังกล่าว อีกทั้งถูกบริษัทเอกชนฟ้องร้องดำเนินคดีในข้อหาหมิ่นประมาทด้วย

นายไชยวุฒิ วัชเรนทร์สุนทร แรงงานจังหวัดนครพนม ได้ให้กลุ่มแรงงานที่มาร้องเรียนลงทะเบียนไว้ เพื่อนำข้อมูลไปตรวจสอบว่ามีบุคคลใดที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือ ทั้งเรื่องเงินกองทุน เงินช่วยเหลือเบื้องต้น คาดว่าจะใช้เวลาตรวจสอบไม่เกิน 7 วัน ก่อนส่งเรื่องไปที่กระทรวงแรงงานอีกครั้ง เพื่อตรวจสอบให้การช่วยเหลือตามขั้นตอน

Tag : สนามข่าว 7 สี แรงงานไทยในลิเบีย แรงงานไทยในลิเบียร้องเงินชดเชย เงินชดเชยถูกเลิกจ้าง