พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

พิธีเผากะลาก่อนสิ้นสุดเดือนรอมฎอน

วันที่ 13 มิ.ย. 2561 เวลา 05:02 น.

Views

เป็นภาพพิธีเผากะลาของชาวบ้านบ้านมดตะนอย หมู่ 3 ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง  ชุมชนชาวไทยมุสลิมแห่งเดียวในประเทศที่ยังคงอนุรักษ์ประเพณีเก่าแก่ อายุมากกว่า 100 ปี ไว้อย่างเหนียวแน่น โดยพิธีเผากะลา จะเกิดขึ้นในวันที่ 27 หรือในช่วง 3 วันสุดท้ายของการถือศีลอดเดือนรอมฎอน ก่อนเข้าสู่วันฮารีรอยอ หรือวันออกบวช ซึ่งการประกาศสำนักจุฬาราชมนตรี เรื่องการดูดวงจันทร์ เพื่อกำหนดวันที่ 1 เดือนเซาวาล ฮิจเราะห์ศักราช 1439 ให้พี่น้องชาวมุสลิม ดูดวงจันทร์ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 หากพบเห็นดวงจันทร์จะประกาศให้เป็นวันตรุษอีดิ้ลฟิตรี หรือวันฮารีรายอ

กะลามะพร้าวที่ชาวบ้านนำมาเผาเป็นกะลาใช้แล้วที่ชาวบ้านได้เก็บสะสมไว้ ซึ่งในอดีตจะเผากะลาเพื่อใช้ไล่ยุงและให้แสงสว่างแทนการใช้ไฟฟ้า โดยในปีนี้มีนักวิชาการจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เข้าร่วมสังเกตการณ์ เพื่อหวังผลักดันให้ชาวบ้านร่วมกันอนุรักษ์ประเพณีต่อไปไม่ให้สูญหาย ซึ่งชาวบ้านเชื่อว่าแสงสว่างจากการเผากะลา จะนำทางให้วิญญาณของบรรพบุรุษกลับมาเยี่ยมลูกหลาน เพื่อดูแลทุกข์สุขและให้โชคลาภ นอกจากนี้ยังมีการปรุงอาหารคาวหวานแจกจ่ายและสังสรรค์กันระหว่างคนในชุมชน