พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน มีมติตรึงราคาก๊าซ LPG ถึงสิ้นปี

วันที่ 13 มิ.ย. 2561 เวลา 05:02 น.

Views

นายทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน หรือ กบง. มีมติให้คงราคาขายปลีกก๊าซ LPG ภาคครัวเรือน หรือก๊าซหุงต้ม ขนาด 15 กิโลกรัม ในราคาถังละ 363 บาท ต่อเนื่องไป โดยไม่มีกำหนด ส่วนผู้ค้าหาบเร่แผงลอยที่ร่วมโครงการลดราคาก๊าซ LPG สามารถซื้อก๊าซหุงต้มราคาพิเศษได้ในราคาถังละ 325 บาท จนถึงสิ้นปีนี้ (31 ธันวาคม) โดยบริษัท ปตท.จะเข้ามาช่วยชดเชยส่วนต่างราคาให้เดือนละประมาณ 49 ล้านบาท
 
นอกจากนี้ยังมีมติให้ปรับอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงใหม่ทั้งหมด เพื่อรักษาเสถียรภาพราคาขายปลีกไม่ให้สูงจนเกินไปและเป็นการป้องกันความผันผวนของราคาน้ำมันที่อาจปรับขึ้นในช่วงปลายปีนี้ เพื่อบรรเทาผลกระทบภาระค่าครองชีพของประชาชน

ทั้งนี้ยืนยันว่าการจัดเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ถือว่ามีความสำคัญ เนื่องจากสามารถช่วยป้องกันความผันผวนด้านราคาขายปลีก ซึ่งคณะกรรมการ กบง. เห็นว่ามีความเป็นไปได้น้อยมากที่จะประกาศยกเลิกแนวทางดังกล่าว เพราะประชาชนจะได้ประโยชน์สูงสุดจากกองทุนฯ
 
และในวันนี้เครือข่ายภาคประชาชน จะเดินทางเข้าพบผู้บริหารกระทรวงพลังงาน เพื่อเรียกร้องใช้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับค่าการตลาดขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิง หลังตั้งข้อสังเกตว่าค่าการตลาดที่กำหนดไว้ 7-9 บาทต่อลิตร เป็นราคาที่สูงเกินควร