พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

การประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีอารมณ์ดีเป็นพิเศษ

วันที่ 13 มิ.ย. 2561 เวลา 00:59 น.

Views

โดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เริ่มวันดีๆ ก่อนเข้าประชุมคณะรัฐมนตรี ด้วยการเข้ากราบนมัสการ หลวงปู่ลี ตาณังกโร เจ้าอาวาสวัดหัวตลุกวนาราม ซึ่งท่านนายกรัฐมนตรี ถือเป็นได้บอกกับคณะรัฐมนตรี ก่อนการประชุมว่าถือแบบอย่างของพระสงฆ์ที่ดีโดยเฉพาะการใช้ธรรมะในการเตือนสติและครองชีวิต ท่านยังอารมณ์ดีคุยถึงเรื่องการลงพื้นที่และรำวงเมื่อค่ำคืนก่อน ขณะที่หลังการประชุมท่านนายกรัฐมนตรี จะให้ความเห็นเรื่องอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวกับประเด็นการเมืองมากนัก เพื่อไม่ให้เสียบรรยากาศ

จากนั้นเป็นคิวลงพื้นที่พบปะประชาชน ตอนนี้ท่านเน้นให้ทุกคนไปเลือกตั้งและเลือกพรรคการเมืองที่ดี ทำเพื่อประชาชน เช่นดูจากนโยบายว่ามีการปฏิรูปประเทศ มีเรื่องยุทธศาสตร์ชาติหรือไม่ เพราะการพัฒนาประเทศต้องทำอย่างต่อเนื่องด้วย 

ดูเหมือนทั้ง 2 วัน ท่านนายกรัฐมนตรี พยายามเน้นไปที่จะจัดการเลือกตั้งตามโรดแมป ซึ่งต้องดูปฏิกิริยาจากพรรคการเมืองอีกทีว่ามองเรื่องนี้ว่าเป็นการหาเสียงหรือไม่

ส่วนสาระการประชุมตลอดทั้งวัน ก็ได้อนุมัติหลายโครงการที่รองรับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เป็นหลัก ตามเจตนารมณ์ของท่านนายกรัฐมนตรี ที่ประกาศชัดว่าการจัดสรรงบและอนุมัติโครงการ เน้นการพัฒนาพื้นที่ สอดคล้องกับแผนพัฒนาประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ

ซึ่งโครงการที่อนุมัติหลักๆ อยู่ที่การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและการขนส่งทางน้ำ การขยายเส้นทางคมนาคม และก่อสร้างเส้นทางรถไฟทางคู่อีกเส้นจากหนองคาย ถึงแม่สอด จังหวัดตาก เชื่อมการขนส่งทั้งขนส่งทางน้ำ ถนนและระบบราง เนรมิตให้เป็นอัพระบบขนส่งโลจิสติกส์สำคัญของประเทศ

พูดถึงยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี วันที่ 14 มิถุนายนนี้ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช. ก็เตรียมให้ความรับทราบร่างยุทธศาสตร์ด้วย นอกจากเรื่องนี้ยังมีการกำชับสมาชิกกันเป็นพิเศษด้วยว่า "ห้ามหลับกลางสภา" อีก

เรื่องนี้ประธาน สนช. ได้บรรจุวาระเพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ 2560 และเป็นกรอบให้รัฐบาลใหม่ทำตาม ไม่เช่นนั้นผิดกฎหมายและถูกถอดถอนจากตำแหน่ง

ทั้งนี้ท่านประธานกำชับสมาชิกให้เข้าประชุมอย่างพร้อมเพรียงและอย่าให้เกิดเหตุการณ์ "หลับกลางสภา" อีก หากใครไม่พร้อมหรือง่วงให้ออกไปพักนอกห้องประชุม พร้อมยอมรับและไม่ขอแก้ตัวกรณีสมาชิกหลับ เพราะเห็นว่า "แค่เผลอไป”

ส่วนการหารือร่วมระหว่างตัวแทนรัฐบาล คสช., คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ หรือ กรธ.และคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. เกี่ยวกับประเด็นกฎหมายและการเลือกตั้ง เรื่องนี้มีความชัดเจนแล้วว่าจะเปิดเวทีหารือกันในเย็นวันพรุ่งนี้

เป็นการเปิดเผยของ อาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ หรือ กรธ. ที่ระบุว่าท่านรองนายกรัฐมนตรี วิษณุ เครืองาม เชิญ กรธ. และ กกต. หารือเย็นวันพรุ่งนี้ที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อหารือขั้นตอนการกำหนดวันและการแบ่งเขต การจัดตั้งสาขาพรรค การทำไพรมารีโหวต รวมถึงปัญหาและอุปสรรคที่ กกต. เตรียมเสนอประเด็นที่เป็นอุปสรรคของพรรคการเมือง 
 
และตรงนี้สำคัญ คือ อาจารย์มีชัยท่านบอกว่า "ทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอน เดินหน้าไปตามทิศทางที่ควรจะเป็น คงไม่มีการเลื่อนด้วยเหตุธรรมดา เว้นแต่จะมีเหตุสุดวิสัยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง ซึ่งไม่มีใครบอกได้อยู่แล้วว่าอุกาบาตจะตกเมื่อไร"
   
ซึ่งเมื่อเรากางไทม์ไลน์ เส้นทางการเลือกตั้ง ถ้าลากกันสุดๆ อาจเลยไปถึงเมษายน หรือพฤษภาคม 2562 เลยทีเดียว