กี่ทอผ้าขนาดเล็ก ภูมิปัญญาไทยดังไกลต่างแดน

วันที่ 13 มิ.ย. 2561 เวลา 05:02 น.

Views

โดยผู้ที่คิดค้นพัฒนากี่ทอผ้าขนาดเล็ก จนดังไกลไปถึงต่างแดน ก็คือ คุณตาจรูญ พาระมี อายุ 70 ปี หรือครูช่างศิลปหัตถกรรม ตามที่ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ ให้การยกย่องในฐานะปราชญ์ชาวบ้านอันทรงคุณค่าของการทอผ้า คลุกคลีในวงการท่อผ้ามาตั้งแต่อายุ 8 ขวบ สั่งสมประสบการณ์จนเกิดความชำนาญและมีแนวคิดอยากพัฒนาต่อยอดการทอผ้าให้ทันสมัย ทอได้หลากหลายลวดลายและทอได้เร็วขึ้น จึงใช้บ้านพักใน ต.ท่าราบ อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี เปิดเป็นแหล่งผลิตกี่ทอผ้า
              
คุณตาจรูญ ใช้เวลากว่า 16 ปี ในการคิดค้นแก้ไขข้อบกพร่องของกี่ทอผ้าแบบโบราณที่มีขนาดใหญ่และทอผ้าได้ช้า จึงออกแบบเปลี่ยนมาเป็นกี่กระตุก มีขนาดเล็กลงเพียง 16 นิ้ว แถมยังทอผ้าได้เร็วถึง 10 เท่า ต้นทุนการผลิตราว 7,000 บาท ส่งจำหน่ายในราคา 10,000 บาท มียอดสั่งซื้อจากศูนย์การทอผ้าทั่วประเทศ แต่ที่ภูมิใจสุดๆ เมื่อศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ ให้การสนับสนุนออกงานประชาสัมพันธ์ จนมีชาวต่างชาติสนใจสั่งซื้อกี่ทอผ้าไปใช้งาน
              
ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการยื่นขอจดสิทธิบัตร เนื่องจากกี่ทอผ้าเกิดจากภูมิปัญญาโดยแท้จริง