พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

สกัด 10 นักก่อการร้ายพยายามลักลอบเข้าสหรัฐฯ

วันที่ 13 มิ.ย. 2561 เวลา 14:02 น.

Views

นางเคิร์สต์เจน นีลเซน (Kirstjen Nielsen) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ กล่าวต่อที่ประชุมว่าด้วยความมั่นคงแห่งมาตุภูมิระหว่างประเทศ ซึ่งจัดขึ้นในนครเยรูซาเลม ของอิสราเอล ซึ่งมีเจ้าหน้าที่จากเบลเยียม, เยอรมนี, เคนยา, สิงคโปร์ และสเปน เข้าร่วมในการประชุม โดยเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงของสหรัฐฯ สามารถสกัดนักก่อการร้าย และผู้ต้องสงสัยเป็นสมาชิกกลุ่มก่อการร้ายที่ฝ่ายสหรัฐฯ รู้ตัวดี เฉลี่ยวันละ 10 คน ขณะที่บุคคลเหล่านั้นกำลังพยายามจะลักลอบเดินทางเข้าไปในสหรัฐฯ พร้อมทั้งเรียกร้องให้รัฐบาลของประเทศต่าง ๆ เก็บรวบรวมข้อมูลด้านชีวมิติของบุคคล ตลอดทั้การพัฒนากลไกในการเฝ้าระวังกลุ่มก่อการร้าย และติดตั้งอุปกรณ์ในการตรวจจับนักเดินทาง ที่อยู่ในข่ายต้องสงสัย เพื่อนำไปใช้ในการต่อต้านกลุ่มก่อการร้ายต่อไป

หัวข้อในวาระของการประชุมครั้งนี้ ประกอบด้วยลัทธิการก่อการร้าย, ลัทธิหัวรุนแรง และการโจมตีทางอินเตอร์เนต ตลอดทั้ง การประสานสัมพันธ์กับบริษัทต่าง ๆ ที่เป็นสื่อทางสังคมออนไลน์

Tag : รอบรั้วรอบโลก สหรัฐอเมริกา สกัดนักก่อการร้าย สกัดนักก่อการร้ายเข้าสหรัฐ