พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

ครบ 30 ปี ประจำการเครื่องบินขับไล่ เอฟ-16

วันที่ 13 มิ.ย. 2561 เวลา 13:53 น.

Views

เอฟ16 จากฝูงบิน 102 ,103 และ 403 ในนามเรียกขาน stars , Lightning และ cobra แสดงศักยภาพในการนำเครื่องเอฟ 16 ทั้ง 13 เครื่อง ทำการบิน "30 ปี เครื่องบินขับไล่เอฟ 16 แสนยานุภาพเหนือน่านฟ้าไทย" โดย พลอากาศเอกจอม รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในโอกาสครบรอบ 30 ปีครั้งนี้ และมีพลอากาศเอกอิทธพร ศุภวงศ์ ซึ่งเป็นผู้บังคับฝูงคนแรกของเครื่องบินขับไล่เอฟ 16  พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในฐานะที่เป็น อดีตผู้บัญชาการอากาศ และเคยขับเครื่องบินขับไล่เอฟ 16 ร่วมพิธี

เครื่องบินขับไล่เอฟ 16 บรรจุเข้าประจำการครั้งแรกในกองทัพอากาศที่ฝูงบิน 103 กองบิน 1 นครราชสีมา เมื่อปีพ.ศ. 2531 ตามโครงการ จัดหาเครื่องบินรบที่ทันสมัยเข้าประจำการเพื่อป้องปรามและพร้อมตอบโต้การรุกรานของลัทธิคอมมิวนิสต์ หรือ  "Peace Naresuan" พีช นเรศวร

พลอากาศเอกจอม รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ กล่าวภายหลังการแสดงแสนยานุภาพของเครื่องบินขับไล่แบบ F-16 ที่ใช้มากว่า 30 ปี ว่า จะสามารถใช้งานเครื่องบิน F-16 ได้อีกถึง 20 ปี โดยใช้ในลักษณะของการปรับปรุงขีดความสามารถ โดยเน้นการเชื่อมต่อกับระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยตามที่ไทยมีอยู่ ร่วมกับเหล่าทัพ โดยมีกองบัญชาการกองทัพไทยเป็นศูนย์กลาง ทั้งนี้มีความมั่นใจกองทัพอากาศในการเชื่อมโยงกับเครื่องบินที่ประจำการใช้ในลักษณะของการปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลางอาทิ เครื่องบินกริพเพน และ F-16 ในการปฏิบัติหน้าที่การป้องกันและป้องปราบ

พร้อมยืนยันว่า กองทัพอากาศยังไม่มีแนวคิดในการจัดซื้ออากาศยานในโครงการใหญ่ๆ โดยใช้ของที่มีอยู่ผ่านการประสานทางด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยระหว่างกัน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

Tag : เอฟ-16 เครื่องบินขับไล่เอฟ16