พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

รายงานพิเศษ : ไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพประชุม ACMECS

วันที่ 13 มิ.ย. 2561 เวลา 11:20 น.

Views

ในวันที่ 15-16 มิถุนายนนี้ ไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม  ACMECS  หรือการประชุมผู้นำยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจ  อิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง ครั้งที่ 8 เพื่อสร้างความร่วมมือในระดับอนุภูมิภาค ได้แก่ ไทย, เวียดนาม, กัมพูชา,  สปป.ลาว  และเมียนมา  โดยในปีนี้เป็นครั้งแรกที่ได้มีการจัดทำแผนแม่บท เพื่อพัฒนาความร่วมมือในระยะยาวต่อไป
              
"แอกเมกส์" (ACMECS) หรือยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง เป็นการร่วมกลุ่มประเทศในลุ่มแม่น้ำ 3 สาย โดยมีสมาชิก 5 ชาติ คือ ไทย, เวียดนาม, กัมพูชา, สปป.ลาว และเมียนมา ซึ่งทั้งหมดเป็นสมาชิกของกลุ่มประเทศอาเซียน "แอกเมกส์"ก่อตั้งขึ้นในปี 2546 โดยการริเริ่มของไทย ซึ่งการประชุมครั้งแรกจัดขึ้นที่เมียนมา  ซึ่งในปีนี้ไทยรับเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมครั้งที่ 8 ต่อจากเวียดนาม ก่อนจะส่งต่อให้กัมพูชาเป็นเจ้าภาพการประชุมในอีก 2 ปีข้างหน้า
              
ความพิเศษของการประชุมครั้งนี้ คือจะเป็นครั้งแรกที่มีการจัดทำแผนแม่บท 5 ปี เพื่อลดความซ้ำซ้อนของการจัดทำโครงการต่างๆ ที่เคยทำมาในอดีต โดยจะเน้นการสร้างความเชื่อมโยงในอนุภูมิภาค อาทิ การคมนาคม ทั้งทางบกและทางน้ำ เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการเคลื่อนย้ายแรงงาน  และสินค้าระหว่างกัน นอกจากนั้น ยังมุ่งเน้นการสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัล การลงทุนความร่วมมือทางการเงิน การท่องเที่ยว และการเกษตรอย่างยั่งยืน เพื่อเพิ่มอำนาจการต่อรองในระดับนานาชาติ
              
นอกจากนั้น ครั้งนี้ผู้นำ 5 ชาติ จะร่วมลงนามปฏิญญากรุงเทพฯ ร่วมกันด้วย เพื่อแสดงเจตนารมณ์ทางการเมือง เพื่อให้ประเทศสมาชิก 5 ชาติ เดินหน้าไปพร้อมๆ กัน

Tag : เกาะติดข่าวดัง