พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

รัฐบาลเติมเงิน 20,000 ล้านบาท เข้ากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

วันที่ 13 มิ.ย. 2561 เวลา 11:20 น.

Views

เป็นพิธีเปิดปฏิบัติการโครงการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนอย่างยั่งยืน โดยศาสตร์พระราชาตามแนวทางประชารัฐ โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน และมีตัวแทนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจากทั่วประเทศ กว่า 8,000 คน ร่วมงาน

โดยปีนี้รัฐบาลจัดสรรงบประมาณ 20,000 ล้านบาท สนับสนุนเงินทุนไม่เกิน 300,000 บาทต่อกองทุน เพื่อต่อยอดโครงการเดิม หรือสนับสนุนโครงการใหม่เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและลดความเหลื่อมล้ำ เกิดประโยชน์กับประชาชนทั่วประเทศ ไม่น้อยกว่า 12 ล้านครัวเรือน  

ทั้งนี้ผู้จัดงานได้เตรียมกระดานให้ประชาชนเขียนข้อความให้กำลังใจนายกรัฐมนตรี ซึ่งตัวแทนกองทุนหมู่บ้านจากทุกภาคทั่วประเทศ เขียนข้อความเป็นกำลังใจขอให้นายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ต่อ สู้กับปัญหาและอุปสรรคต่อไปอย่างราบรื่น รวมทั้งอวยพรขอให้กลับมาเป็นนายกรัฐมนตรี อีกครั้ง