พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

คอลัมน์หมายเลข 7 : ร้องตรวจงบประปาหมู่บ้าน จ.ขอนแก่น

วันที่ 13 มิ.ย. 2561 เวลา 11:20 น.

Views

เอกสารร้องเรียนสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช.จังหวัดขอนแก่น รวมถึงคอลัมน์หมายเลข 7 ให้ตรวจสอบการเงินของประปา 5 ดอน ซึ่งเป็นประปาหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลดอนหัน อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จึงลงพื้นที่พร้อมด้วย นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส ผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาคประชาชน ขยายผลร่วมกับ ป.ป.ช.จังหวัดขอนแก่น

เบาะแสจากผู้ร้อง ระบุว่ามีการแจ้งเปลี่ยนชื่อและที่อยู่ในใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้าของประปา 5 ดอน มาเรียกเก็บที่ อบต.ดอนหัน ช่วงเดือนมีนาคม - กรกฎาคม ปี 2558

นายก อบต.ดอนหัน ซึ่งเป็นประธานประปา 5 ดอนด้วย ยอมรับไม่ทราบเรื่องนำหนี้ค่าไฟฟ้ามาเบิกจ่ายในงบของ อบต.

ทั้งนี้ผู้อำนวยการกองคลัง ตรวจสอบข้อมูลการใช้ไฟฟ้าของกลุ่มประปา 5 ดอน ย้อนหลัง จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่น 2 พบมีการแจ้งชื่อที่อยู่ค่าไฟฟ้ามาเรียกเก็บที่ อบต.ดอนหันจริง สาเหตุอาจเกิดจากความเข้าใจผิด โดยข้อมูลในฐานระบบเริ่มต้นเดือนสิงหาคม 2558 ไม่ใช่เดือนมีนาคม อย่างที่มีการร้องเรียน ยอดเดือนสิงหาคม เป็นเงิน 49 บาท เดือนกันยายน 9,981 บาท ยืนยันตรวจสอบฎีกาเบิกจ่ายเงินของ อบต.ดอนหัน ในเดือนกันยายน ไม่ได้นำเงินของ อบต. ชำระหนี้ค่าไฟ

และนี่คือ ใบเสร็จรับเงิน เพื่อยืนยันว่ากลุ่มประปา 5 ดอน ชำระค่าไฟฟ้าเอง ไม่ใช่เงินของ อบต.ดอนหัน

เพื่อความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดขอนแก่น ให้นายก อบต.ดอนหัน ในฐานะประธานประปา 5 ดอน ชี้แจงเอกสารหลักฐาน โดยเฉพาะระบบประปาหมู่บ้านโครงการนี้ มีการขออนุญาตใช้ไฟฟ้ากี่เลขหมาย ให้เกิดความกระจ่างว่าไม่มีการเบิกงบประมาณซ้ำซ้อน              

ขณะเดียวกัน นายพิศิษฐ์แนะนายก อบต.ดอนหัน ควรถอนตัวจากตำแหน่งประธานประปาหมู่บ้าน เพื่อไม่ให้เกิดข้อครหา

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7