พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

Green Report : แก้ปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์ จ.กาฬสินธุ์

วันที่ 13 มิ.ย. 2561 เวลา 11:20 น.

Views

กว่า 20 ปี ที่ซากขยะอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด ทั้งทีวี เครื่องซักผ้า โทรศัพท์มือถือ พัดลมและอื่นๆ อีกนับหมื่นๆ ชิ้น ที่พังเสียหายจากการใช้งานของคนในประเทศ ได้ถูกขายต่อลำเลียงส่งมาขายที่ตำบลโคกสะอาด อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ มากกว่า 1,200 ตัน ต่อเดือน หรือประมาณ 20,000 ตันต่อปี

ขยะทุกชิ้นที่นี่ชาวบ้านและผู้ประกอบการ ยืนยันว่าเป็นขยะในประเทศไม่ได้นำเข้ามาจากต่างประเทศ

ชาวบ้านโคกสะอาด เริ่มผันตัวเองจากอาชีพทำนามาเป็นยึดอาชีพคัดแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์ มีรายได้งามตั้งแต่ 7,000 – 20,000 บาท และยังมีผู้ประกอบรายใหญ่รับซื้อขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่นี่ มีรายได้นับแสนบาทต่อเดือน จึงไม่น่าแปลกใจที่นี่จะมีขยะกองสุมไว้แทบทุกบ้าน

วิถีชีวิตของชาวบ้านจึงเปลี่ยนแปลงไปพร้อมๆ กับสิ่งแวดล้อมที่ถูกทำลายมากขึ้นเรื่อยๆ เพราะขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่เหลือจากการคัดแยกขยะกว่า 20 ตัน ต่อเดือน ถูกกำจัดทั้งถูกและผิดวิธี โดยชาวบ้านเลือกใช้วิธีลักลอบนำไปเผา ซึ่งการเผาขยะอิเล็กทรอนิกส์จะส่งผลเสียรุนแรงต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน
              
การเผาขยะอิเล็กทรอนิกส์ส่งผลให้สารโลหะหนัก สารอันตรายต่างๆ ทั้งสารไดออกซิน (dioxins), สารปรอท, ตะกั่ว, แคดเมียม (cadmium)} (Nickel), แมงกานีส (Manganese) ตกค้างอยู่ในสิ่งแวดล้อม จึงมีการรณรงค์ให้นำขยะมาทิ้งลงในบ่อขยะฝังกลบที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลจัดเตรียมไว้ แต่ก็ยังมีปัญหาขยะล้นบ่อทำให้ชาวบ้านต้องลักลอบเผาขยะมากขึ้น

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเคยลงพื้นที่ตรวจสอบสารตกค้างในดินทั้งบริเวณรอบบ่อขยะและบ้านของชุมชนที่นี่ พบค่าสารตะกั่วเกินค่ามาตรฐาน โดยเฉพาะในปี 2551 และยิ่งนานวันเข้า สารที่ตรวจพบคือ ค่าโคบอลต์ (Cobalt) พบในดินและยังพบธาตุเหล็กเกินค่ามาตรฐานในน้ำ

ล่าสุดกรมควบคุมโรค ได้ลงพื้นที่อีกครั้งเพื่อตรวจสอบหาสารตกค้างในสิ่งแวดล้อม สุ่มตรวจสุขภาพประชาชน ซึ่งยังพบปัญหาเช่นเดิม จึงได้วอนขอร้องให้ชาวบ้านหยุดการเผาขยะอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมชี้ให้เห็นผลร้ายที่รุนแรงขึ้น โดยเฉพาะสุขภาพที่มีผลเสียต่อทารกในครรภ์และเสี่ยงเป็นโรคมะเร็งมากขึ้น

นอกจากการชี้แจงทำความเข้าใจกับชาวบ้านแล้ว หน่วยงานท้องถิ่นได้ใช้แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี แก้ปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์ในพื้นที่ โดยมุ่งเน้นกำจัดขยะที่เหลือจากการคัดแยก ซึ่งช่วยให้ปริมาณขยะตกค้างลดลงแต่ยังไม่หมดไป ซึ่งหลังจากนี้ก็จะเร่งหาแนวทางขนย้ายขยะตกค้างออกจากพื้นที่เพื่อไปกำจัดให้ถูกต้องมากขึ้น

ย้ำกันว่าหากกำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์ไม่ถูกวิธี ผลที่ตามมากระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม... เพราะปัญหาสิ่งแวดล้อมรอไม่ได้

Facebook,ch7greenreport

Tag : Green Report