พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

ผู้เสียหายร้องเรียนซื้อรถยนต์มือสอง ถูกสวมทะเบียนรถ

วันที่ 13 มิ.ย. 2561 เวลา 16:00 น.

Views

สัมภาษณ์สดผู้เสียหายถูกสวมทะเบียนรถ : ผู้เสียหายได้ซื้อรถยนต์มาไม่นาน แล้วได้รับใบสั่ง ซึ่งในใบสั่งนั้นระบุว่ารถยนต์ได้ทำผิดกฎจราจรในพื้นที่ กทม. ทั้งๆ ที่รถยนต์คันนี้ได้ใช้งานอยู่ในจังหวัดนราธิวาส...