พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการจัดสร้าง พระพุทธปฏิมาสิริภานิรมิต

วันที่ 13 มิ.ย. 2561 เวลา 20:24 น.

Views

เวลา 16.10 น. วันนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จไปยังห้องประชุม 1 อาคารศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการจัดสร้าง "พระพุทธปฏิมาสิริภานิรมิต" โดยเป็นการประชุมคณะกรรมการหลายฝ่าย เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ซึ่งกองทุนพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ได้ดำเนินโครงการจัดสร้าง "พระพุทธปฏิมาสิริภานิรมิต" พระประธานประจำวิหาร วัดธาราทิพย์ชัยประดิษฐ์ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และโครงการจัดสร้างวัตถุมงคล "พระพุทธปฏิมาสิริภานิรมิต" เป็นพระพุทธรูปบูชาองค์จำลองและวัตถุมงคล เพื่อให้ผู้มีจิตศรัทธาได้สักการะบูชาน้อมรำลึกถึงพระองค์ ปัจจุบัน ทั้ง 2 โครงการฯ ดำเนินการจัดทำขี้ผึ้งต้นแบบเรียบร้อยแล้ว โดยจะมีพิธีเททองหล่อฯ ในวันที่ 22 มิถุนายนนี้ ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ซึ่งสมเด็จอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงรับเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธีเททองเป็นปฐมฤกษ์ รายได้จากการบูชาวัตถุมงคลฯ จะนำไปสนับสนุนโครงการต่าง ๆ ในพระดำริฯ ที่ดำเนินการโดยกองทุนพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานนามพระพุทธรูป "พระพุทธปฏิมาสิริภานิรมิต" ในปี 2553 มีความหมายว่า "พระพุทธปฏิมาที่พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ทรงสร้างขึ้น" และในปี 2560 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระราชานุญาตเชิญอักษรพระปรมาภิไธย ภ.ป.ร. ประดิษฐานภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฎ ซึ่งมีพระอุณาโลมประดิษฐานอยู่ภายในพระพุทธปฏิมาสิริภานิรมิตและพระพุทธปฏิมาสิริภานิรมิต องค์จำลองชนิดต่าง ๆ ในโครงการจัดสร้างวัถตุมงคลพระพุทธปฏิมาสิริภานิรมิตฯ

สำหรับพระพุทธรูปดังกล่าวออกแบบโดยนายเข็มรัตน์ กองสุข ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2555 สาขาทัศนศิลป์ ประติมากรรม ขนาดหน้าตักกว้าง 1.8 เมตร มีแนวคิดสร้างสรรค์พระพุทธรูปขึ้นใหม่ให้เป็นพุทธศิลป์ ประจำรัชกาลที่ 9 โดยการผสมผสานพุทธลักษณ์ของศิลปะตั้งแต่อินเดียสืบทอดต่อเนื่องถึงศิลปะไทยในแต่ละสมัยจนถึงปัจจุบัน เพื่อการสื่อความหมายของการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้เจริญก้าวหน้าสืบไป

Tag : พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ พระพุทธปฏิมาสิริภานิรมิต