พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ โปรดให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง ภาฯ ยามยาก สภากาชาดไทย บรรจุถุงยังชีพพระราชทาน เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยต่างๆ

วันที่ 13 มิ.ย. 2561 เวลา 20:26 น.

Views

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ โปรดให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง ภาฯ ยามยาก สภากาชาดไทย บรรจุถุงยังชีพพระราชทาน เพื่อเตรียมความพร้อมเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยต่าง ๆ

ที่กองการบิน ศูนย์การเคลื่อนย้ายกองทัพบก เขตบางเขน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ โปรดให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง ภาฯ ยามยาก สภากาชาดไทย บรรจุถุงยังชีพพระราชทาน จำนวน 4,000 ชุด เพื่อเตรียมความพร้อมในช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยต่าง ๆ ในทุกพื้นที่ อาทิ อุทกภัย วาตภัย โดยมีมูลนิธิปอเต๊กตึ๊ง, อาสากาชาด, ข้าราชบริพารวังเทเวศน์ และประชาชนจิตอาสา มาช่วยกันบรรจุถุงยังชีพพระราชทาน ซึ่งมีของใช้ที่จำเป็นทั้งเครื่องอุปโภค บริโภค เช่น ผ้าห่ม ยารักษาโรค ข้าวสาร อาหารแห้ง บรรจุในถุงต่างสี โดยถุงสีม่วงและสีส้ม สำหรับผู้ประสบอุทกภัยทั่วไป ส่วนถุงสีน้ำเงิน สำหรับผู้ประสบอุทกภัยสามารถใช้ได้ประมาณ 1 สัปดาห์ ทั้งนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเมื่อยามเกิดภัยน้ำท่วมในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ โดยขณะนี้เป็นฤดูฝนหากมีน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม จะได้นำสิ่งของพระราชทาน มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง ภาฯ ยามยาก สภากาชาดไทย ไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ทันท่วงที เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยในเบื้องต้น

Tag : พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งภายามยาก สภากาชาดไทย มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งภา บรรจุถุงยังชีพ ถุงยังชีพ