ภาพเป็นข่าว : กฎหมายยุคออนไลน์ แค่แชตยืมเงิน เท่ากับทำสัญญากู้ยืม

วันที่ 14 มิ.ย. 2561 เวลา 07:40 น.

Views

ใครเคยเจอปัญหามีคนแชตมาขอยืมเงิน แล้วไม่คืน จะทำอย่างไรดี วันนี้มีคำตอบ โลกออนไลน์แชร์โพสต์ของกระทรวงยุติธรรม ที่เผยแง่มุมกฎหมาย การแชตขอยืมเงิน เท่ากับการทำสัญญากู้ยืมเงิน

คุณผู้ชมทราบหรือไม่ การแชตขอยืมเงิน เท่ากับการทำสัญญากู้ยืมเงิน หากมีเพื่อนหรือคนรู้จักมาขอยืมเงิน โดยการแชตมาขอยืมผ่านทางไลน์ หรือสื่อสังคมออนไลน์อื่น ๆ และสุดท้ายไม่นำเงินมาคืนให้ตามกำหนดที่ตกลงกันไว้ กรณีเช่นนี้ เจ้าหนี้สามารถใช้ข้อความการสนทนา หรือข้อความแชตทางไลน์ หรือสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ มาเป็นหลักฐานการกู้ยืมเงินหรือฟ้องคดีได้ โดยให้ถือว่าข้อความดังกล่าวเป็นหนังสือและหลักฐานการกู้ยืมเงิน

คุณผู้ชมต้องมีหลักฐาน 3 อย่างนี้ คือ หลักฐานการแชตขอกู้ยืมเงินไว้, หลักฐานบัญชีของผู้กู้ยืมเงิน และหลักฐานการโอนเงิน

ขอบคุณภาพจาก : เฟซบุ๊ก กลุ่มงานประชาสัมพันธ์กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

Tag : สนามข่าว 7 สี ภาพเป็นข่าว ยืมเงินผ่านไลน์ ยืมเงินทางโซเชียล สัญญากู้ยืม แชทยืมเงินคือสัญญากู้ยืม แชทไลน์เป็นหลักฐานการกู้ยืมเงิน หลักฐานการกู้ยืมเงิน แชตยืมเงิน แชทยืมเงินเพื่อน