พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

กิจกรรมแนวใหม่! มณฑลทหารบกที่ 210 จ.นครพนม เปิดค่ายทหารทำแหล่งท่องเที่ยว

วันที่ 14 มิ.ย. 2561 เวลา 05:01 น.

Views

กิจกรรมทดสอบกำลังใจและความแม่นยำ เช่น กระโดดหอสูง ไต่หน้าผาจำลอง ยิงปืน ยิงธนู และกิจกรรมทดสอบกำลังใจทั้งทางบกและทางน้ำ ที่จะพบได้เฉพาะในค่ายทหาร ซึ่งในอดีตประชาชนจะได้สัมผัสกิจกรรมเหล่านี้ก็ต่อเมื่อมีงานประจำปี หรือเข้าค่ายฝึกอบรมเท่านั้น แต่นับจากนี้ไปประชาชนจะมีโอกาสเข้าไปสัมผัสกับกิจกรรมของทหารได้มากขึ้น


โดยจังหวัดนครพนมและมณฑลทหารบกที่ 210 (สองร้อยสิบ) หรือค่ายพระยอดเมืองขวาง ได้ร่วมมือกันเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวในเขตทหาร พลตรีสมชาย ครรภาฉาย ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 210 นครพนม เปิดเผยว่า ทางจัดหวัดได้สนับสนุนงบประมาณกว่า 52 ล้านบาท เพื่อใช้พัฒนาค่ายทหารให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและที่พักผ่อนแห่งใหม่ให้ประชาชน รวมถึงจัดทำศูนย์เรียนรู้เกษตรพอเพียงในหลวงรัชกาลที่ 9 ทั้งการเลี้ยงไก่งวง หมูป่า ปลาเบญจพรรณและปลูกผักสวนครัว ให้ผู้สนใจได้เข้ามาศึกษาและนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

Tag : มณฑลทหารบกที่ 210 ค่ายทหารนครพนม