พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

ทหารเดินเท้าช่วยชาวดอย จ.แม่ฮ่องสอน

วันที่ 14 มิ.ย. 2561 เวลา 05:01 น.

Views

เป็นน้ำป่าที่เกิดจากการสะสมของน้ำฝนที่ตกอยู่บนยอดดอย มาเกือบ 2 สัปดาห์แล้ว  โดยภาพที่เห็นถูกส่งมาจากครูโรงเรียนบ้านกอมูเดอตำบลแม่สามแลบ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตั้งแต่ช่วงเย็นวานนี้ ก่อนที่สัญญาณจะถูกตัดไป
              
เจ้าหน้าที่ อบต.สามแลบ ประสานทหารพรานที่ 36 ขอสนับสนุนชุดเคลื่อนที่เร็ว เพื่อเดินเท้าเข้าไปช่วยเหลือราษฎรบ้านกอมูเดอกว่า 160 หลังคาเรือน ที่อพยพกันออกมาไม่ทัน  แต่ก็ต้องเผชิญกับอุปสรรคตลอดเส้นทางก่อนถึงหมู่บ้าน เพราะมีดินไหลและต้นไม้ใหญ่โค่นขวาง ทำให้ต้องประเมินสถานการณ์กันใหม่ และเตรียมเข้าพื้นที่อีกครั้งในเช้าวันนี้  
              
นอกจากที่อำเภอสบเมยแล้ว ยังมีที่อำเภอแม่สะเรียงและแม่ลาน้อยที่มีปริมาณฝนตกต่อเนื่องและเกิดดินไหลขวางเส้นทาง  ไม่สามารถผ่านได้ เช่น บ้านบุญเลอ-บุญเลอน้อย บ้านสบเมย บ้านเครอะบอ และบ้านแม่ตอละ-ห้วยมะโอ