พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

ราคาสินค้าเกษตรที่สำคัญ 15 มิ.ย. 2561

วันที่ 15 มิ.ย. 2561 เวลา 05:02 น.

Views

เนื้อสัตว์ทุกรายการไม่มีเปลี่ยนแปลงราคา ราคาไข่ก็ยังคงเท่าเดิม โดยราคาไข่เป็ด ขายฟองละ 3.80-3.90 บาท ส่วนไข่ไก่ เบอร์ 2 วันนี้ยังขายราคาฟองละ 3.30-3.40 บาท  ไม่เปลี่ยนแปลง ราคาผักวันนี้ลดลงหลายรายการ โดยเฉพาะผักชี วันนี้ถูกลง 2 บาท  ขายขีดละ 12-13 บาท ราคาผลไม้วันนี้ยังไม่เปลี่ยนแปลง 

ราคาเนื้อสัตว์
เนื้อหมู (สะโพก/ไหล่)        กก.ละ            120-125   บาท
เนื้อหมูสามชั้น               กก.ละ            135-140   บาท
ไก่สดทั้งตัว (ไม่รวมเครื่องใน)   ตัว ละ            65-70     บาท
ปลาช่อนสด                 กก.ละ            130-170   บาท

ราคาไข่
ไข่เป็ด                ฟองละ                 3.80-3.90  บาท
ไข่ไก่ เบอร์ 2          ฟองละ                 3.30-3.40  บาท
ไข่ไก่ เบอร์ 3          ฟองละ                 3.20-3.30  บาท

ราคาผัก
คะน้า                     กก.ละ             25-28     บาท
กวางตุ้ง                   กก.ละ             22-25     บาท
แตงกวา                   กก.ละ             15-18     บาท
มะนาวแป้น (เบอร์1-2)        ผล ละ             2.50-3    บาท
ผักชี                      ขีด ละ             12-13     บาท
                                        
ราคาผลไม้
ลิ้นจี่พันธุ์จักรพรรดิ์             กก.ละ            60-70     บาท
ทุเรียนพันธุ์หมอนทอง           กก.ละ           130-150    บาท
เงาะโรงเรียน               กก.ละ            25-35     บาท
กล้วยน้ำว้า                  หวี ละ            30-35     บาท

ที่มา : กรมการค้าภายใน