พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

ดีเอสไอ ลุยปราบแก้วน้ำละเมิดลิขสิทธิ์

วันที่ 14 มิ.ย. 2561 เวลา 11:52 น.

Views

พ.ต.อ. ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ พร้อมตัวแทนบริษัทผู้เสียหาย แถลงข่าว การบุกจับสินค้าประเภทแก้วน้ำปลอมเครื่องหมายการค้าและละเมิดลิขสิทธิ์หลายยี่ห้อ กรณีดังกล่าว สืบเนื่องจากได้มีผู้เสียหายได้เข้าร้องทุกข์ต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษว่า มีขบวนการลักลอบนำสินค้าประเภทแก้วน้ำปลอมเครื่องหมายการค้าของผู้เสียหายเข้ามาในราชอาณาจักร ทำให้เกิดความเสียหายเป็นวงกว้างและมีมูลค่าความเสียหายหลายสิบล้านบาท ขอให้กรมสอบสวนคดีพิเศษดำเนินการตามกฎหมาย ซึ่งอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษได้มอบหมายให้ผู้อำนวยการกองคดีทรัพย์สินทางปัญญาสืบสวนเรื่องดังกล่าว

ทั้งนี้ กองคดีทรัพย์สินทางปัญญา และศูนย์สืบสวนสะกดรอย ได้นำกำลังเข้าตรวจค้นจับกุมแหล่งผลิต ค้าส่งและโกดังเก็บสินค้าประเภทแก้วน้ำ ละเมิดเครื่องหมายการค้า และละเมิดลิขสิทธิ์ ยี่ห้อดัง รวม 10 จุด จับกุมผู้ต้องหาได้ 9 ราย โดยพบของกลางประเภทแก้วน้ำปลอมเครื่องหมายการค้าและละเมิดลิขสิทธิ์ยี่ห้อต่าง ๆ เช่น MANCHESTER UNITED, LIVERPOOL, ARSENAL, STARBUCKS, STITCH, DORAEMON, YETI, HARLEY DAVIDSON ฯลฯ จำนวนมาก รวมสินค้าที่ตรวจยึดทั้งหมดจำนวนกว่า 60,000 ชิ้น มูลค่าของกลางตามท้องตลาดของปลอมมีมูลค่าประมาณกว่า 10 ล้านบาท ถ้าเป็นของแท้จะมีมูลค่ากว่า 60 ล้านบาท

พร้อมทั้งได้จับกุมผู้ต้องหาชาวไทยและชาวจีน โดยกล่าวหาว่าเสนอจำหน่ายและมีไว้เพื่อจำหน่ายซึ่งสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าปลอมเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนแล้ว ในราชอาณาจักรอันเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 และละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่นเพื่อการค้า ตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และนำส่งพนักงานสอบสวนคดีพิเศษเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

โดยกรณีดังกล่าวมีมูลค่าความเสียหายมากและพฤติการณ์อาจส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมสอบสวนคดีพิเศษ อีกทั้งรัฐบาลได้มีนโยบายให้ดำเนินการปราบปรามผู้กระทำความผิดละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอย่างจริงจัง

Tag : แก้วน้ำละเมิดลิขสิทธิ์ yeti