พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

รัฐบาลเปิดตัวอากาศยานไร้คนขับ คุณภาพสูง หวังปลดล็อก IUU

วันที่ 14 มิ.ย. 2561 เวลา 11:21 น.

Views

พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่สนามบินอู่ตะเภา จังหวัดระยอง เพื่อทดสอบการนำอากาศยานไร้คนขับ หรือ UAV (Unmanned Aerial Vehicle) มาใช้ตรวจจับการทำประมงผิดกฎหมาย หวังเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจตรา, ควบคุม และเฝ้าระวังการทำประมงในพื้นที่อ่าวไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแอบเข้ามาทำประมงในน่านน้ำไทย โดยเรือประมงต่างชาติ

โดย UAV จะออกตรวจการทำประมง 2 รูปแบบ คือ ตรวจตามแผนงาน หากพบการกระทำความผิดในทะเล จะส่งข้อมูลไปยังศูนย์ติดตามและเฝ้าระวังการประมง หรือ FMC (Fisheries Monitoring Center) เพื่อประสานหน่วยตรวจในทะเล และศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า-ออก ให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนด และอีกกรณี คือ เมื่อมีการรายงานพฤติกรรมการทำประมงผิดปกติจากระบบ VMS (Vessel Monitoring System - ระบบติดตามเรือ) เจ้าหน้าที่จะใช้ UAV ขึ้นตรวจสอบการกระทำความผิดทันที

สำหรับระยะแรกกองทัพอากาศ ได้ให้การสนับสนุนอากาศยานไร้คนขับ 1 เครื่อง ซึ่งกรมประมง จะใช้ตรวจตราในอ่าวไทยตอนล่าง ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราช ลงไป และจะขยายการทำงานครอบคลุมพื้นที่ทางทะเลอันดามันภายในระยะเวลา 4 เดือน              

เทคโนโลยีดังกล่าวสามารถจำแนกเรือประมงผิดกฎหมายได้อย่างชัดเจน เพราะสามารถเห็นภาพในมุมกว้าง รวมทั้งมีเทคโนโลยีการบันทึกข้อมูลด้วยระบบบันทึกภาพดิจิทัลที่ทันสมัย ทำให้เห็นพฤติกรรมการทำผิดกฎหมายของเรือประมงที่ผิดกฎหมายได้อย่างชัดแจ้ง สามารถใช้เป็นหลักฐานในการบังคับใช้ทางกฎหมายได้อย่างถูกต้องแม่นยำ

Tag : ปลดล็อกIUU อากาศยานไร้คนขับ