พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

เชิญชวนบริจาคและรับเข็มวันอานันทมหิดล ช่วยผู้ป่วยยากไร้

วันที่ 14 มิ.ย. 2561 เวลา 11:21 น.

Views

นายสมหมาย ศิลปีโยดม ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายข่าว สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 รับมอบสื่อประชาสัมพันธ์ และกล่องรับบริจาค จากนิสิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในฐานะทูตน้ำใจ เพื่อเชิญชวนร่วมบริจาค ในโครงการ "น้ำใจ...สร้างกุศล Everyone can be a HERO" ปลุกพลังฮีโรในตัวคุณ ผู้บริจาค 100 บาท จะได้รับเข็มวันอานันทมหิดล เป็นที่ระลึก ในวันอานันทมหิดล (9 มิถุนายน) เพื่อสมทบทุนมูลนิธิอานันทมหิดล มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก สภากาชาดไทยสงเคราะห์ผู้ป่วยยากไร้ พระภิกษุอาพาธ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

และในวันที่ 14 กรกฎาคมนี้ นิสิตแพทย์ จุฬาฯ จะร่วมจัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้การกู้ชีพ (CPR) เบื้องต้น แก่ผู้ที่สนใจ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ ที่ลานศูนย์การค้าสยามสแควร์วัน